Metsänhoidon suositusten avainkouluttajavalmennus, maaliskuu 2022

27.1.2022

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat ovat suositusten asiantuntijoita, jotka kouluttavat oman vastuualueensa metsäammattilaisia, välittävät tietoa metsänhoidon suosituksista ja välittävät kentän kehittämistoiveita suositusten laadintaan.

Tapio järjestää maaliskuussa metsäalan asiantuntijoille tarkoitetun avainkouluttajien perusvalmennuksen. Valmennus on osallistujille maksuton.

Valmennuksen jälkeen osallistujat:

 • hallitsevat aiempaa paremmin metsänhoidon suositusten sisällön ja rakenteen
 • tietävät periaatteet, kuinka sähköisessä muodossa olevia suosituksia käytetään niin verkkopalvelun kuin avoimen rajapinnan kautta
 • hallitsevat keinoja välittää tietoa metsänhoidon suosituksista ja niiden soveltamisesta alan asiantuntijoille, työntekijöille ja metsänomistajille
 • tietävät, millaista palautetta kentältä odotetaan ja miten palaute ja kehittämistoiveet tuodaan osaksi metsänhoidon suositusten prosessia.

Avainkouluttajavalmennuksen webinaarit järjestetään Teamsilla ja ovat keskeinen osa valmennuksen sisältöä. Valmennukseen sisältyy webinaarien välisenä aikana itsenäistä oppimista.

Perusvalmennukseen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin siten, että metsäalan eri toimijoille tulee tasaisesti koulutuspaikkoja.

Valmennuksen aikataulu, maaliskuu 2022

 • ilmoittautuminen 27.1. – 18.2.
 • ennakkotehtävä ja perehtyminen sivustoon metsanhoidonsuositukset.fi, maaliskuun alku
 • ensimmäinen webinaari, ke 16.3. klo 8.30 – 12
 • välitehtävä
 • toinen webinaari ke 30.3. klo 8.30 – 12.

Lisäksi avainkouluttajaksi valmentautuneet saavat kevään aikana käyttöönsä aineistopankin ja kutsun syksyllä järjestettävään teemawebinaariin suositusten ajankohtaisista aiheista.

Avainkouluttajan tehtävä

Valmennuksen suorittanut avainkouluttaja toimii työtehtävästään riippuen organisaationsa ja sidosryhmäverkostonsa metsänhoidon suositusten kouluttajana ja tiedon välittäjänä. Hän perehdyttää ja opastaa kentän työntekijöitä ja toimihenkilöitä metsänhoidon suositusten käytössä sekä metsänkäsittelyratkaisujen soveltamisessa. Hän myös kokoaa taustaorganisaationsa antamaa palautetta metsänhoidon suosituksista.

Tehtävän tarkoituksena on, että suositusten sisällön päivitykset ja laajennukset pystyttäisiin siirtämään mahdollisimman nopeasti osaksi käytännön metsätaloutta. Kukin toimija ratkaisee itsenäisesti tarvittavan avainkouluttajien määrän ja sen, millaista toimintatapaa organisaatiossa käytetään suositusten käytäntöön vientiin. Avainkouluttajat muodostavat verkoston, jossa tieto metsänhoidon suosituksista välittyy hyvin.

Lisätietoa löytyy sivulta Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat – valmennus ja verkosto

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu valmennukseen 18.2.2022 mennessä tästä linkistä: Lyyti, Metsänhoidon suositusten avainkouluttajavalmennus maaliskuu 2022

Valmennukseen valituille lähetetään kutsu sähköpostitse. Jos kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan tähän valmennukseen, heille lähetetään lisätietoa.

Lisätietoja

 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047