Ratkaisuja ilmastokestävään metsänhoitoon – metsänhoidon suositusten tuloswebinaari 13.12.2022

26.10.2022

Tervetuloa metsänhoidon suositusten tuloswebinaariin, jonka aiheena on ratkaisut ilmastokestävään metsänhoitoon.

Miten ilmastokestävä metsänhoito poikkeaa vallitsevista käytännöistä? Millaisia valintapolkuja metsänomistaja voi kulkea muuttuvassa ilmastossa? Tule kuulemaan tuoreeltaan uusista suosituksista!

Aika: tiistai 13.12.2022 klo 9–11.30, Teams Live.

Metsänhoidon suositusten uudistaminen kohti ilmastokestävyyttä käynnistyi helmikuussa 2020. Tässä webinaarissa esitellään uudistetut suositukset sekä sidosryhmien näkemyksiä niiden merkityksestä.

Ilmastokestävyys kattaa:

 • metsänomistajan vaihtoehdot ilmastonmuutoksen hillintään oman metsän avulla ja
 • välttämättömät toimet, joilla hän voi auttaa metsiä sopeutumaan tuleviin ilmasto-olosuhteisiin.

Merkittävimmät ilmastopäätökset tehdään suometsissä, mutta kaikilla metsänomistajilla on oma roolinsa ja harkinnan tarve riippumatta siitä, millaista metsää omistaa. Terve ja elinvoimainen metsä on hyväksi kaikille. Metsäammattilaisten tarjoamalle päätöstuelle on jo ollut kysyntää. Tässä tilaisuudessa neuvojat saavat tietoa, millainen keinovalikoima tulee omaksuttavaksi ja arjen metsänhoitoon vietäväksi. Metsänhoidon suositukset tiivistävät yhteen tutkitun tiedon ja käytännön kokemukset.

Tilaisuuden sisältö

Metsänhoidon suositusten johtoryhmä linjasi marraskuussa 2020 periaatteista, joilla suosituksia valmistellaan. Uutena elementtinä mukaan tuotiin ilmastokestävyys. Tästä kertoo avauspuheenvuorossaan johtoryhmän puheenjohtaja Anne Ilola Tapiosta.

Metsäneuvos Erno Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo ilmastokestävyyden roolista uudessa kansallisessa metsästrategiassa. Strategian visiona on: Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille.

Tapion asiantuntijat Kalle Vanhatalo, Tiina Törmänen ja Paavo Ojanen esittelevät uudet suositukset:

 • ilmastovalinnat metsätilan tasolla
 • metsityksen valinnat ja hyvät käytännöt
 • metsien sopeutumiskyvystä huolehtiminen
 • metsätuhoihin varautumisen ja niistä toipumisen keinot
 • suometsien ilmastokestävä hoito ja
 • yksittäiset suositukset, mm. muutokset viljelytiheyksiin.

Tilaisuuden toinen osio on varattu sidosryhmien näkemyksille uusien suositusten merkityksestä. MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola arvioi suosituksia metsänomistajien näkökulmasta. WWF Suomen johtava metsäasiantuntija Mai Suominen arvioi, mikä on tärkeintä ilmaston ja luonnon hyvinvoinnin kannalta. Metsänhoidon suositusten avainkouluttaja Tatu Viitasaari Suomen metsäkeskuksesta tuo viestin metsäalan ammattilaisten uusista osaamistarpeista.

Metsänhoidon suositusten ohjausryhmän puheenjohtaja Olli Äijälä Tapiosta kertoo, kuinka uudistukset on tarkoitus viedä käytäntöön. Metsänomistajilla on runsaasti vaihtoehtoja valittavanaan ja ammattilaisilla on tärkeä tehtävä tukea päätöksissä.

Webinaarin juontaa metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo. Päätössanoissaan hän kertoo myös, kuinka suositusten uudistamistyötä jatketaan.

Diaesitykset

 

Vastauskooste

Webinaarin osallistujia pyydettiin arvioimaan, mitkä asiat varmistavat, että ilmastokestävät käytännöt tulevat osaksi arjen metsänhoitoa.

Vastauskooste Ilmastokestävät käytännöt osaksi arjen metsänhoitoa (pdf)

Metsänhoidon suositukset – Ilmastokestävä metsänhoito

Uudet metsänhoidon suositukset valmisteltiin Tapion hankkeessa Ilmastokestävä metsätalous, jonka rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Hanke toteuttaa kansallisen metsästrategian ja maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.

Koostesivu metsänhoidonsuositukset.fi/Ilmastokestävä metsänhoito

Infolehtinen: Ilmastokestävä metsänhoito (pdf)

#HiilestäKiinni #MetsänhoidonSuositukset

Lisätietoja hankkeesta: Metsänhoidon suositukset – Ilmastokestävä metsätalous

Lisätietoja tapahtumasta

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067