Logo metsänhoidon suositukset.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuoda ilmastokestävyys kiinteäksi osaksi metsänhoidon suosituksia. Tätä toteutetaan kokoamalla metsänhoidon suosituksiin uusia metsänhoidollisia vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen hillintään. Lisäksi päivitetään keinoja, joita sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon edellyttää.

Suositusten laadintaa varten kootaan uutta tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia metsänhoidon menetelmien ilmastokestävyydestä. Uudet suositukset tulevat metsänomistajien ja heitä palvelevien ammattilaisten käyttöön ja tukevat kokonaiskestävän metsänhoidon tavoitetta.

Hankkeen kesto

Hanke toteutetaan 2020 – 2022.

Kuva 1. Tiekartta 2020-2023 ilmastokestävyyden tuomisesta osaksi metsänhoidon suosituksia. Jatkokehitys 2023 tarkentuu vuosien 2021–2022 aikana.
Kuva 2. Metsänhoidon suositusten avainsisältöjen uudistaminen ilmastokestävyyden näkökulmasta vuosina 2020–2023

Tavoitteet 2021

Päätavoitteena on toteuttaa ilmastokestäviä metsänhoidon suosituksia kehittävät osaprojektit, joissa määritetään uusia ilmastokestävyyden huomioivia suosituksia.  Pohjan työlle antaa vuonna 2020 tehty taustatyö. Käynnistyvät osaprojektit ovat:

Lisäksi 2021 julkaistaan uudet suositukset metsitykseen. Näiden suositusten viestintä ja koulutus toteutetaan Metsitystä kestävästi -hankkeessa.

Katso myös hanke: Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta

Metsätuhot ja niiden hallinta -osaprojekti

2021 – 2022 käynnissä olevassa osaprojektissa tuotetaan ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Näkökulmina ovat metsätuhoriskien ennakointi ja varautuminen sekä tuhoista toipuminen. Metsänhoidon suosituksiin tuotetaan malleja, jotka auttavat metsänomistajia varmistamaan metsiensä elinvoimaisuuden ja toimimaan oikein tuhon sattuessa. Suosituksissa kuvataan keskeiset metsätuhoriskit ja niiden metsänhoidolliset torjuntakeinot lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Riskienhallintakeinoja kuvataan alueellisesti ja niin, että ne sopivat metsänomistajien erilaisiin tavoitteisiin.

  • Osaprojekti käynnistyi kesäkuussa 2021 webinaarilla Metsätuhot – pitääkö olla huolissaan.
  • 2021 aikana koostetaan katsaus ja synteesi metsätuhoista ja laaditaan malli, kuinka metsänhoidon suosituksissa metsätuhot käsitellään.
  • Uudet, metsätuhoriskejä käsittelevät metsänhoidon suositukset julkaistaan 2022.

Osaprojektin päällikkönä toimii metsänhoidon asiantuntija Varpu Kuutti. Kumppanina toimii Luonnonvarakeskus.

Ks. uutinen 1.9.2021 Metsätuhoriskien hallintaan tulossa uusia metsänhoidon suosituksia.

Tulokset 2020

Vuoden 2020 päätavoitteena oli käynnistää ilmastokestävän metsätalouden tuominen osaksi metsänhoidon suosituksia. Työtä varten koottiin uusinta tutkimustietoa, järjestettiin useita asiantuntijatilaisuuksia sekä kuultiin suositusten käyttäjiä. Marraskuussa julkaistiin päivitetyt periaatteet suositusten laadinnalle Metsänhoidon suositukset – Metsien kestävän hoidon ja käytön perusteet, jolloin ilmastokestävyys tuotiin mukaan uutena elementtinä.

Hankkeen rahoittaja ja toteuttajat

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteutuksesta vastaa Tapio. Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.

Logo Nappaa hiilestä kiinni, maankäyttösektorin ilmastoratkaisut.

Metsänhoidon suositusten koordinaattori

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067