Webinaari: Suometsien hoito osana ilmastokestävää metsätaloutta 8.11.2023

4.10.2023

Metsänhoidon suositusten teemawebinaari III

Ajankohta: 8.11.2023 klo 9 – 11, Teams Live Event

Linkki tallenteeseen (YouTube)

Tilaisuus on tarkoitettu: luonnonvara-alan ammattilaisille. Webinaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Metsänhoidon suositukset tarjoavat vaihtoehtoja suometsien hoitoon. Ympäristövaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta punnitsemalla löytyy metsänomistajille hyvät ratkaisut jokaiseen suometsään. Päävaihtoehtoina ovat puuntuotanto, ennallistumaan jättäminen tai suon aktiivinen ennallistaminen kohti luonnontilaa. Suometsien puuntuotannossa uusia keinoja ovat metsän peitteellisyyttä vaalivat käsittelyt.

Ohjelma

Tilaisuuden avaus,
metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo, Tapio

Pitkäjänteistä metsätaloutta suometsissä

 • suometsänhoidon vaihtoehdot
 • maantieteelliset erityispiirteet
 • ilmastonmuutoksen hillinnän ja muutokseen sopeutumisen erityispiirteet,

metsänhoidon asiantuntija Varpu Kuutti, Tapio

Suometsien hoidon vaikutukset ja niiden synty

 • talous, luonnon monimuotoisuus ja puhtaat vedet, virkistyskäyttö, ilmastonmuutoksen hillintä

Luonnonhoidon asiantuntija Nora Arnkil, Tapio

Tauko

Ympäristövaikutusten hallinnan työkalupakki

Senior Advisor Kati Kontinen ja
metsien käytön asiantuntija Laura Nikinmaa Tapio

Päätössanat,
Kalle Vanhatalo

Lisätietoja

Lisätietoja tilaisuudesta antaa asiantuntija Ari Nieminen, ari.nieminen@tapio.fi

Metsänhoidon suositukset, Suometsien hoito

Suometsien hoidon erityispiirteet

Suometsäosaaja-verkkokoulutus ja materiaalipankki

Tilaisuuden rahoitti maa- ja metsätalousministeriö osana Hiilestä kiinni -ohjelmaa.

 

 

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067
 • Varpu Kuutti
 • Metsänhoidon asiantuntija
 • varpu.kuutti(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6052
 • Laura Nikinmaa
 • Metsien käytön asiantuntija
 • laura.nikinmaa(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6083
 • Nora Arnkil
 • Luonnonhoidon asiantuntija
 • nora.arnkil(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6021
 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047