Energiapuun korjuuseen uudet metsänhoitosuositukset

16.6.2016

Uusi Metsänhoidon suositusten työopas tarjoaa sekä metsänomistajille että metsäammattilaisille tietoa energiapuun korjuusta ja sen erityispiirteistä. Tapio Oy:n julkaisu esittelee hyviä menettelytapoja energiapuun korjuun eri vaiheisiin. Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen on koottu laajan asiantuntijajoukon avustuksella yhteistyössä metsä-, ja energia- ympäristöalan toimijoiden kanssa.

Metsänhoidon suosituksissa kuvataan parhaita käytäntöjä metsien kasvatukseen. Lisäksi suosituksissa kuvataan toimintatapoja tilanteisiin, joissa metsänomistaja haluaa puuntuotannon rinnalla pitää erityisen hyvää huolta metsän muista arvoista kuten monimuotoisuudesta, riistasta tai maisemasta.

Energiapuu tarjoaa metsänomistajalle kiinnostavan lisän hyödyntää metsiään. Uusi työopas auttaa metsänomistajaa ja metsäammattilaista löytämään ympäristön ja talouden kannalta kestäviä metsän käytön ratkaisuja.

Energiapuun hankintaketjun laadunhallinta tärkeää

Energiapuusuositusten lähtökohtana on metsänomistajan kannattava ja kestävä metsätalous. Tärkeitä painopisteitä ovat korjuun metsänhoidollinen laatu sekä puupolttoaineen laadunhallinta. Opas tarjoaa entistä laajemmin neuvoja niin energiapuukaupan kuin korjuun käytännön toteutukseen. Uudistunut lainsäädäntö sekä PEFC™- että FSC®-sertifioinnin vaatimukset on otettu huomioon oppaassa.

Suositusta on tarkistettu juurikäävän torjunnan ja kannonnoston kohdevalinnan osalta. Tutkimus on osoittanut, että kantojen korjuu ei sovellu juurikäävän torjuntamenetelmäksi. Korjuulla voidaan jonkin verran hillitä juurikäävän leviämistä, mutta se ei suojaa seuraavaa puusukupolvea juurikääpätartunnalta. Juurikääpä pysyy sitkeästi kasvupaikalla kantojen korjuun jälkeenkin. Kantojen korjuuta ei jatkossa suositella turvemaille, koska menetelmän vesiensuojelulliset ja ravinnetaloudelliset riskit ovat näillä kasvupaikolla suuret.

Uusi opas on hyödyllistä lukemista jokaiselle energiapuun myyntiä suunnittelevalle metsänomistajalle. Metsäammattilaiselle energiapuusuositusten hallitseminen on perusasia.

– Energiapuusta puukauppaa tehtäessä on sekä myyjän että ostajan tarpeellista tuntea työlajien perusteet. Uusi energiapuusuositus antaa erinomaisen pohjan sopia korjuun käytännöistä. Suosituksen mukaiseen toimintaan viittaaminen puukauppasopimuksessa tuo varmuutta kummallekin kauppaosapuolelle, toteaa Arto Koistinen Tapiosta.

Metsänhoidon suositusten seminaaritilaisuudessa 13.6. puhunut Jaakko Temmes Etämetsänomistajien liitosta piti uutta työopasta hyvin havainnollisena.

– Opas on hyvin perusteellinen ja avaa aihepiiriin liittyvää terminologiaa ja käytäntöjä, Temmes totesi.

6. Kantovarastot_kuvituskuva_Niemela
Uudistusaloilta korjataan energiaksi latvusmassaa joka kolmannelta kohteelta. Kantojen korjuun määrä on viime vuosina vähentynyt huippuvuosista. Kuva: Hannu Niemelä

Metsänhoidon suositukset on Tapio Oy:n maa- ja metsätalousministeriölle tuottama palvelu. Ensimmäinen varsinainen energiapuu korjuusuositus valmistui vuonna 2006 ja se uudistettiin vuonna 2010. Nyt julkaistu uusi Metsänhoidon suositusten työopas energiapuun korjuuseen pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin. Työopas on vapaasti saatavilla metsänhoidon suositusten verkkosivuilta. Metsäkustannus Oy julkaisee oppaasta painetun version ensi syksynä.

Metsänhoidon suositusten verkkojulkaisut on luettavissa maksutta suositusten nettisivulla osoitteessa www.metsanhoitosuositukset.fi.

Metsänhoidon suositusten kirjoja voi tilata Metsäkustannuksen verkkokaupasta.

Lisätiedot
Arto Koistinen, Tapio, p. 040 779 3186, arto.koistinen(at)tapio.fi
Kalle Vanhatalo, Tapio, p. 040 192 1874, kalle.vanhatalo(at)tapio.fi