Etusivu » Metsätietoa » Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suositukset

mhs_pysty_banneri2Metsänhoidon suosituksiin kootaan metsänhoidon parhaat keinot ja toimintamallit laajassa yhteistyössä toimijoiden kanssa. Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia suosituksia. Niillä kannustetaan metsänomistajia metsien aktiiviseen, monipuoliseen ja kestävään käyttöön.

Metsänhoidon suositukset ovat osa kansallisen metsästrategian toteutusta. Tapio koordinoi suositusten laadintaa laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja energia-alan toimijoiden kanssa.

Metsänhoidon suositusten julkaisut on koottu www.metsanhoitosuositukset.fi -sivustolle.

Ajankohtaista 2019

Tausta ja konsepti

Metsänhoidon suositukset on toimijoiden yhdessä laatima vapaaehtoisesti noudatettava ohje metsänhoidon perusteista ja menetelmistä. Suositukset tarjoavat metsien käsittelyyn erilaisia vaihtoehtoja, joista metsänomistaja voi tavoitteidensa mukaisesti valita sopivimman. Kuvatut menettelytavat ovat taloudellisesti, ekologisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäviä.

Metsänhoidon suosituksiin kootaan paras asiantuntemus uusimmista tutkimuksista ja käytännön kokemuksista. Suositukset luovat pohjan metsäalan yhteiselle menettelytavalle. Laajassa yhteistyössä laaditut suositukset vahvistavat metsätalouden hyväksyttävyyttä ja metsien vastuullista käyttöä.

Tapion tehtävänä on ollut vuosikymmenien ajan metsänhoidon suositusten laatiminen. Suosituksilla vastataan nouseviin kehityssuuntiin metsäalalla ja yhteiskunnassa sekä katsotaan ennakkoluulottomasti myös tulevaisuuteen. Metsänhoidon suositukset on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle.

Metsänhoidon suosituksia päivitetään säännöllisesti uusimpaan tutkimustietoon ja parhaisiin käytäntöihin perustuen.

Lisätietoa suositusten laadintaprosessista ja periaatteista

Metsänhoidon suositusten päätavoitteet

  • koota metsänomistajien ja metsäammattilaisten päätöksenteon tueksi tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia metsänhoidon parhaita keinoja ja toimintamalleja
  • neuvoa ja kannustaa metsänomistajia hoitamaan metsiään hyvin
  • viedä käytäntöön metsänkasvatuksen uusia toimintatapoja ja vaihtoehtoja
  • tarjota tukea ja työvälineitä metsänomistajia palveleville metsäammattilaisille metsänomistajien neuvontaan sekä metsäpalveluiden tuottamiseen
  • vahvistaa metsäalan toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä metsätalouden hyväksyttävyyttä.

Toimenpiteet ja aikataulu

Metsänhoidon suosituksen -hankkeen päätehtävät vuonna 2019 ovat:

  1. Koordinointi ja viestintäkokonaisuus: Tapio koordinoi sidosryhmien välistä keskustelua metsän- ja luonnonhoidon parhaista käytännöistä. Suositusten laadintaa ohjaa suositusten johtoryhmä ja sisällön kehittämistä tukee suositusten ohjausryhmä sekä erilliset asiantuntijaryhmät.
  1. Jatkuvan kasvatuksen suosituksen viimeistely ja julkaisu: Eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta (jatkuva kasvatus) koskevassa suositusten päivitystyössä valmistui vuonna 2018 luonnos suosituksen muuttamisesta. Osahankkeessa viimeistellään tuotettu luonnos ja hyväksytetään se suositusten johtoryhmällä keväällä 2019.
  1. Metsänhoidon suositusten jalkauttaminen, koulutuskiertue -pilotti: Toteutetaan koulutuskiertue ja webinaarit yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Koulutuksen teemoina ovat uudet suositussisällöt sekä metsäammattilaisten asiakastyön kehittäminen.
  1. Metsänhoidon suositukset -julkaisujen ajantasaistus: Tuotetaan nykyisistä verkkojulkaisuista uusitut versiot, joista on korjattu vanhentuneet asiakohdat. Päivitetään suositukset uusien sisältöjen osalta.

Yhteistyökumppanit

Tapio koordinoi suositusten laadintaa laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja energia-alan toimijoiden kanssa. Edustettuina on yhteensä 25 eri organisaatiota.

Johto- ja ohjausryhmän jäsenet

Metsänhoidon suositukset on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama palvelu.

Lisätietoja

Metsänhoidon suositusten koordinaattori Tapiossa Kalle Vanhatalo.

Muualla verkossa: