Ilmastonmuutos haltuun -viestintäkampanja käynnistyy jälleen – vinkkejä erityisesti arkeen ja asumiseen

13.11.2019

MMM:n ja Tapio Oy:n yhteistiedote 13.11.2019

Ilmaston lämpeneminen ja sään ääri-ilmiöiden yleistyminen näkyy jo Suomessakin: talvet ovat aiempaa leudompia, kasvukausi pidempi ja hellejaksot aiempaa yleisempiä. Myös sademäärät ovat kasvaneet ja myrskyt voimistuneet. Nyt toista kertaa käynnistyvässä Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanjassa keskitytään erityisesti arkeen ja asumiseen.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja varautumisvinkeistä kerrotaan sekä kampanjasivustolla (ilmastonmuutoshaltuun.fi) että kampanjaan liittyvän piirrosvideon avulla. Kampanja näkyy nyt marraskuussa tehostetusti myös sosiaalisen median kanavilla tunnisteilla #ilmastonmuutoshaltuun ja #hyvänsäänaikana. Samoja tunnisteita ja piirrosvideota hyödynnettiin myös syksyn 2018 kampanjassa.

Kampanjan toteutuksessa on maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja Tapion ohella mukana suuri joukko kansalaisjärjestöjä ja muita organisaatioita, ja tietoa ilmastonmuutoksesta välitetään myös niiden kanavilla. Piirrosvideo ja muut kampanjan viestintämateriaalit ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.

Kansalaisille suunnattava viestintä on tärkeä osa varautumista

“Varautumistyötä tehdään monella yhteiskunnan sektorilla, muun muassa tulvariskien hallinnassa ja maankäytön suunnittelussa. Myös yksittäisten kansalaisten kannattaa varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin omassa arjessaan”, sanoo ilmastonmuutokseen sopeutumisen koordinoinnista Suomessa vastaava neuvotteleva virkamies Kirsi Mäkinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Viestintäkampanjan tavoitteena on herätellä kansalaisia varautumaan omatoimisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Muutoksiin varautuminen on uusi kansalaistaito, ja myös pienillä teoilla voi olla suuri vaikutus arkielämän sujumiseen, viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja terveyteen. Ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen omassa arkiympäristössä aktivoi Mäkisen mukaan kansalaisia hyvässä tapauksessa myös ilmastonmuutoksen hillintään.

“Kampanja on osa MMM:n johdolla laaditun Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022:n toteuttamista, kertoo Mäkinen. Kansalaisille suunnattava viestintä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja niihin varautumisesta on hänen mukaansa olennainen osa ilmastonmuutokseen sopeutumista. Kampanjamateriaalien koostamisessa on hyödynnetty muun muassa viime vuonna valmistunutta kansallista arviota Suomeen kohdistuvista sää- ja ilmastoriskeistä.

Pääviesti: Tunne ilmastonmuutoksen vaikutukset ja toimi!

Ilmaston muuttumiseen voi varautua arjessa monilla eri tavoilla. Sade- ja hulevesien lisääntyminen on yksi keskeinen asia, johon asumisessa kannattaa kiinnittää huomiota.

“Toimivien hulevesijärjestelmien lisäksi pihoilla kannattaa panostaa vettä imevien vihreiden pintojen lisäämiseen. Puut, pensaat, perennat ja erilaiset luonnonkasvit haihduttavat vettä, sitovat hiilidioksidia ja lisäävät monimuotoisuutta. Samalla lisääntyy asumisen viihtyisyys. Pihan pintamateriaaliksi kannattaa valita vettä läpäisevät vaihtoehdot. Talvi on parasta aikaa ensi kesän pihasuunnitelmien laatimiselle”, muistuttaa pääsihteeri Seppo Närhi Viherympäristöliitosta.

“Asumisessa omaan hiilijalanjälkeen vaikutetaan puolestaan asumistottumuksilla. Meistä jokaisen pitäisi tietää energiankulutuksensa määrä ja mahdollisuudet kulutuksen vähentämiseen. Energiafiksut asumistottumukset auttavat varautumaan myös sään ääri-ilmiöistä johtuviin haittoihin niin kesähelteillä kuin talvisin äkillisesti muuttuvissa suoja- ja pakkassään vaihteluissa. Huonelämpötiloja kannattaa tarkkailla ja lämmitysjärjestelmää ruuvata tarpeen mukaan sään vaihdellessa, jolloin ylilämmittäminen ja hukkakulutus vähenee”, sanoo Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski.

“Myös kotivara on tärkeä erityisesti myrskyihin liittyvien pitkien sähkökatkojen varalta. Kotivara on osalle normaalia arkea, osalle varautuminen on uusi asia. Martat on viestinyt kotivaran tarpeellisuudesta muiden järjestöjen kanssa jo useampia vuosia muun muassa 72 tuntia -kampanjan myötä. Hienoa, että omatoiminen varautuminen nousee esille myös tämän kampanjan yhteydessä”, toteaa Marttojen kehittämispäällikkö Kaisa Härmälä.

Ilmastonmuutos haltuun -kampanjaan ovat kaikki tervetulleita mukaan! Viralliseksi kampanjakumppaniksi voi ilmoittautua täällä.

Linkkejä

Lisätietoja

Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta yleisesti: neuvotteleva virkamies Kirsi Mäkinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 104 etunimi.sukunimi@mmm.fi

  • Nora Arnkil
  • Luonnonhoidon asiantuntija
  • nora.arnkil(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6021