Käytännönläheinen työopas metsänhoitotöihin

8.2.2023

Tapio on tuottanut metsäalan toimijoiden kanssa uuden työoppaan istutus- ja raivaussahatöihin. Opas on suunnattu erityisesti Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille työntekijöille sekä heitä palkkaaville suomalaisille ja ulkomaisille yrityksille. Opas on saatavilla suomen, englannin, viron, ukrainan ja venäjän kielillä.

Metsäalalla ulkomaalaiset kausityöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti metsänviljely- ja raivaussahatöissä. Kausityöntekijöissä on paljon vaihtuvuutta, ja yleensä suomalainen metsänhoito ei ole uusille työntekijöille ennestään tuttua. Vasta julkaistussa oppaassa painotetaan työohjeiden ohella metsänhoitotöiden työturvallisuutta. Esimerkiksi oikeanlainen suojavaatetus ja riittävät turvavälit raivaussahatöissä ovat tärkeitä turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Lisäksi työntekijän on työssään otettava huomioon mm. työjäljen laadun seuranta sekä luonnonhoidon ratkaisut, kuten riistatiheikköjen säästäminen.

Yritysten toivotaan hyödyntävän opasta työntekijöiden perehdytykseen työkauden alkaessa sekä työskentelyn tukimateriaalina turvallisten työtapojen ja laadukkaan työjäljen varmistamiseksi.

”Uuden työntekijän perehdytys työsuhteen alussa on tärkeää, jotta ulkomaalaistaustainen työntekijä ymmärtää alusta alkaen suomalaisen metsänhoidon periaatteet ja turvallisen työskentelyn edellytykset. Jos virheelliset työtavat ehtivät vakiintumaan, niiden korjaaminen on myöhemmin hankalaa. Työnantajan on huomioitava, että työkulttuuri on ulkomailta tulevan työntekijän kotimaassa usein hyvin erilainen kuin Suomessa”, muistuttaa Ari Nieminen Tapiosta.

Oppaaseen on koottu myös työnteko-oikeuteen ja työsuhteen solmimiseen liittyviä ohjeita. Ulkomaisen työntekijän on varmistettava ennen Suomeen tuloa, mihin hänen työnteko-oikeutensa perustuu ja hankittava tarvittaessa työntekoon oikeuttava oleskelulupa. Lisäksi oppaaseen on koottu työntekijää varten opastus työsopimuksen tekemisestä, työehtosopimuksesta sekä työnteon keskeisiä ehtoja koskevasta selvityksestä.

”Ulkomailta Suomeen etenkin kausityöhön saapuvat työntekijät tuntevat harvoin suomalaisen työelämän pelisääntöjä. Riski joutua hyväksikäytetyksi tiedon puutteen vuoksi on kohonnut. Työehdot ovat yhtäläiset kaikille Suomessa työskenteleville ja reilun pelin hengessä niiden on oltava sekä työnantajien että työntekijöiden tiedossa”, toteaa Riikka Vasama Teollisuusliitosta.

Hankkeen ja siinä tuotetun kaikille avoimen ja maksuttoman oppaan ovat rahoittaneet Metsämiesten Säätiö, Metsähallitus Metsätalous Oy, Tornator Oyj ja Yksityismetsätalouden Työnantajat ry. Oppaan teossa olivat yhteistyössä lisäksi Teollisuusliitto, Metsäkoulutus ry, METO – Metsäalan Yrittäjät ry, Metsäteollisuus ry ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu.

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047
  • Tarja Anttila
  • Suometsien asiantuntija
  • tarja.anttila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6014