Suomessa on runsaasti ulkomaista työvoimaa töissä metsänhoidon tehtävissä, ja määrä tulee todennäköisesti kasvamaan myös tulevina vuosina. Ulkomaisten työntekijöiden määrän kasvaessa on ensisijaisen tärkeää varmistaa työntekijöiden osaaminen ja työturvallisuus. Hankkeessa laaditaan avoimesti saatavilla oleva tiivis perehdytysmateriaali, joka toimii työnopastuksen tukena ja ulkomaisen työntekijän työohjeena metsänhoitotöissä.

Tavoitteet ja toiminta

Opasmateriaalin tavoitteena on edistää istutus- ja taimikonhoitotöiden työturvallisuutta ja metsänhoitotöiden laatua. Työn kannalta olennainen perehdytys on tärkeää antaa jokaiselle työntekijälle hänen ymmärtämällään kielellä. Työturvallisuus ja työlajikohtaisen tiedon ohella luonnonhoidon periaatteiden tunteminen on suomalaisessa metsänhoidossa olennaista.

Hankkeessa tuotetaan ytimekäs ja visuaalinen opas, joka on helppo tulostaa työntekijöiden käyttöön. Opas käännetään englannin, venäjän ja viron kielille. Materiaali on hyödyllinen työpaikalla annettavassa perehdytyksessä ja muistilistana hyvistä käytännöistä metsänhoitotöissä. Hanke käynnistyi 1.4.2022 ja opasmateriaali valmistuu 1.4.2023 mennessä.

Keskeisimmät hyödynsaajat

Materiaali julkaistaan Tapion sivuilla ja se on vapaasti metsäalan toimijoiden käytettävissä. Ulkomaisen työvoiman hyvä perehdyttäminen edistää metsätalouden ekologista ja taloudellista sekä erityisesti sosiaalista kestävyyttä.

Perehdytysmateriaalit

Alta löydät hankkeessa keväällä 2022 tuotetut pilottiversiot työohjeista.

Metsänistutus

Raivaussahan käyttö

Ajankohtaista

Yhteistyökumppanit

Opasmateriaalin teossa Tapion kanssa yhteistyössä ovat Teollisuusliitto, Tornator Oyj, Metsähallitus Metsätalous Oy, Yksityismetsätalouden työnantajat ry, Metsäteollisuus ry, METO – Metsäalan Yrittäjät ry ja Metsäkoulutus ry.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö, Yksityismetsätalouden työnantajat ry, Tornator Oyj ja Metsähallitus Metsätalous Oy.

Lisätietoja

 • Tarja Anttila
 • Asiantuntija
 • tarja.anttila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6014
 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047
 • Kati Kontinen
 • Johtava asiantuntija
 • kati.kontinen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6003

MM-Säätiön, Metsähallituksen, Yksityismetsätalouden työnantajat ry:n, Tornatorin ja Metsähallituksen logot

Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Metsämiesten säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

 

Teollisuusliiton ja Metsäkoulutukset logot