Suomessa on runsaasti ulkomaista kausityöntekijöitä töissä metsänhoidon tehtävissä, ja määrä tulee todennäköisesti kasvamaan myös tulevina vuosina. Ulkomaisten työntekijöiden määrän kasvaessa on ensisijaisen tärkeää varmistaa työntekijöiden osaaminen ja työturvallisuus. Hankkeessa laadittiin yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa avoimesti saatavilla oleva tiivis opas, joka toimii työnopastuksen tukena ja työntekijän työohjeena metsänhoitotöissä.

Tavoitteet ja toiminta

Opasmateriaalin tavoitteena on edistää istutus- ja taimikonhoitotöiden työturvallisuutta ja metsänhoitotöiden laatua. Työn kannalta olennainen perehdytys on tärkeää antaa jokaiselle työntekijälle hänen ymmärtämällään kielellä.

Hankkeessa tuotettu opas on käytännönläheinen ja helppo tulostaa työntekijöiden käyttöön. Opas on saatavilla englannin, viron, ukrainan ja venäjän kielillä.

Lataa perehdytysmateriaalit

Perehdytysmateriaali metsäalan istutus- ja raivaussahatöihin (FI)

Sissejuhatav materjal metsaistutus- ja raadamistöödeks (EST)

Ознайомлювальний матеріал щодо робіт із висаджування та розчищення за допомогою кущорізів у лісовій промисловості (UKR)

Ознакомительные материалы по производимым в лесном хозяйстве лесопосадочным работам и работам с использованием мотокосы (RU)

Onboarding material for forestry industry planting and clearing saw jobs (EN)

Alta löydät hankkeessa keväällä 2022 tuotetut pilottiversiot työohjeista.

Metsänistutus

Raivaussahan käyttö

Ajankohtaista

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Hanketta rahoitti Metsämiesten säätiö, Yksityismetsätalouden työnantajat ry, Tornator Oyj ja Metsähallitus Metsätalous Oy. Opasmateriaalin teossa Tapion kanssa yhteistyössä olivat myös Teollisuusliitto, Tornator Oyj, Metsähallitus Metsätalous Oy, Yksityismetsätalouden työnantajat ry, Metsäteollisuus ry, METO – Metsäalan Yrittäjät ry, Metsäkoulutus ry ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu.

Lisätietoja

  • Tarja Anttila
  • Suometsien asiantuntija
  • tarja.anttila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6014
  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047

MM-Säätiön, Metsähallituksen, Yksityismetsätalouden työnantajat ry:n, Tornatorin ja Metsähallituksen logot

Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Metsämiesten säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

 

Teollisuusliiton ja Metsäkoulutukset logot