Metsänhoidon suositukset digiaikaan – metsänhoito ja luonnonhoito tehostuvat

28.1.2019

Metsänhoidon suositusten digitalisointi on käynnistynyt. Digitaaliset metsänhoidon suositukset mahdollistavat suositustiedon saatavuuden kaikissa metsäalan käyttämissä tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa vuoteen 2021 mennessä. Maa- ja metsätalousministeriön tilaaman hankkeen toteuttaa Tapio Oy.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke tuo ajantasaisen tiedon ja parhaat käytännöt käytettäväksi metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin. Digitalisointi tulee helpottamaan metsäalalla toimivien töitä maastossa ja toimistossa.

”Metsänhoidon suositusten digitalisointi tulee olemaan metsäalalle kilpailuetu ja se mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen. Ajantasainen tieto ja parhaat käytännöt auttavat edistämään hyvää metsänhoitoa ja ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta”, sanoo Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

 

Kansalliset Metsänhoidon suositukset ainutlaatuista maailmassa

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoidon suosituksiin kootaan parhaat metsänhoidon keinot ja toimintamallit yhdessä metsä-, energia- ja ympäristöalan kanssa. Suosituksissa yhdistyy metsänomistajan ja metsäalan eri sidosryhmien yhteinen näkemys hyvästä metsänhoidosta. Tämä on kansainvälisesti ainutlaatuinen tapa varmistaa metsätalouden kestävyys. Tapio on antanut metsänhoidon suosituksia ja ohjeita eri muodoissa jo 110 vuoden ajan.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suositusten digitalisointi tarkoittaa suositusten laatimisen ja päivittämisen prosessien uudelleen muotoilua, tiedon esittämistapojen lisäämistä tietokoneluettaviin muotoihin ja sen myötä mahdollisten suorien jakelukanavien merkittävää lisääntymistä. Tavoitteena on, että kaikki metsäalan yleisesti käyttämät tietojärjestelmät ja sähköiset palvelut saavat hankkeesta merkittävää arvonlisää. Digitaalisia Metsänhoidon suosituksia varten kehitetään uusi tietojärjestelmä, joka tukee nopeitakin tietopäivityksen prosesseja ja mahdollistaa sujuvan tietoliikenteen käyttäjien laitteisiin.

“Digitaalisuus ja päivitysten nopeus ei tule vaikuttamaan Metsänhoidon suositusten hyvään laatuun. Perustyö tehdään jatkossakin laajassa yhteistyössä viimeisintä tutkimustietoa ja käytännössä toimiviksi todettuja ratkaisuja hyödyntäen. Metsänomistaja saa päätöstensä tueksi perusteltuja vaihtoehtoja, joita voi punnita yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Nyt rakennettavan järjestelmän tavoite on tarjota monikäyttöinen ja suoraviivainen mekanismi Metsänhoidon suositusten hyödyntämiseen”, painottaa hankkeen projektipäällikkö Kati Kontinen Tapiosta.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kati Kontinen, puh. 050 591 7456, kati.kontinen@tapio.fi
Metsätietoasiantuntija Henry Schneider, puh. 040 160 8564, henry.schneider@tapio.fi

#metsädigi sosiaalisessa mediassa

MMM:n tiedote: Digitalisaatio etenee metsäsektorilla

www.metsanhoitosuositukset.fi

Julkaistu 28.1.2019