Metsänhoidon suositustietoa voi tulevaisuudessa lukea, kuunnella ja katsoa. Digitalisointiprojekti etenee järjestelmän rakentamisvaiheeseen

15.5.2019

Digitaaliset metsänhoidon suositukset mahdollistavat suositustiedon saatavuuden metsäalan käyttämissä tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa vuoteen 2021 mennessä. Tapio Oy:n vetämässä Metsänhoidon suositusten digitalisointi -projektissa julkaisujärjestelmän sisällön määrittely on tehty yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa. Seuraavaksi valitaan järjestelmän toimittaja ja elokuussa päästään rakentamaan uutta järjestelmää. Työssä edetään vaiheittain ja eri vaiheita pilotoidaan muutaman toimijan järjestelmissä ennen laajempaa julkaisua.

Metsänhoidon suositukset sisältävät yli 1 000 sivun aineiston jakautuneena useampiin julkaisuihin. Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Metsänhoidon suositustieto digitalisoidaan ja tuodaan sähköisesti tarjolle päivittäiseen käytännön elämään metsänomistajille ja metsäalan toimijoille.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hankkeen ohjausryhmä kokoontui Tapiossa 14.5.2019

”Metsätaloudessa, kuten yhteiskunnassa laajemminkin, ollaan ottamassa käyttöön digitaalisia palveluja analogisia palveluja korvaamaan ja niiden rinnalle. Tämän hankkeen hyötyjä ovat mm. metsänhoidon suositusten integroitavuus ja päivitettävyys metsäalan organisaatioiden omiin tietojärjestelmiin rajapinnan kautta, metsänhoidon suosituksiin perustuvien sähköisten palveluiden kehittäminen sekä metsänhoidon suositusten päivitysprosessin tehostuminen” sanoo erityisasiantuntija Niina Riissanen, maa- ja metsätalousministeriöstä.

”Metsänhoidon suositusten digitalisointi mahdollistaa aivan uudenlaisen käytön suosituksille, tuo ne ikään kuin uudelle vuosituhannelle, ” Niina Riissanen jatkaa.

Kuvantunnistus, paikkatieto, video- ja audiosisällöt tuovat uusia mahdollisuuksia tuotekehitykseen

Sisällönhallinta tarkoittaa toimintaa, jolla pyritään hallitsemaan digitaalista informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Sisältö voi olla esimerkiksi tekstimuotoisia dokumentteja, www-sivuja, video-, audio- sekä kuvatiedostoja. Yhteistä tässä yhteydessä tarkoitetulle informaatiosisällön käsitteelle on, että se muodostaa ihmisten ymmärrettävissä olevia tiedonpalasia, ei silkkaa dataa sinänsä. #MetsäDigi tiedosta jalostetaan erilaisia tietokokonaisuuksia eri tarpeisiin.

Suositustieto rakenteistetaan ja voidaan jakaa 1) rajapinnan kautta: tiedot näkyvät muiden toimijoiden järjestelmissä 2) selainkäyttöliittymän kautta ja 3) järjestelmän sisäisten toiminnallisuuksien kautta. Järjestelmään sisältyy jakamisen lisäksi Metsänhoidon suositustiedon hallinnan toiminnallisuudet: tiedon ylläpito, kommentointi ja hyväksyminen julkaistavaksi.

Metsänhoidon suosituksia voidaan tulevaisuudessa käyttää monella tapaa

Metsänhoidon suosituksilla voi olla erilaisia käyttötapoja, joista muutama esimerkki:

  • Metsänhoitosuositustiedon haku kohteen kuvauksen perusteella (esim. kasvupaikka, puulaji, puuston pituus, läpimitta)
  • Metsänhoitosuositustiedon haku toimenpiteen kuvauksen perusteella (esim. metsän uudistaminen luontaisesti tai viljelemällä)
  • Metsänhoitosuositustiedon haku työohjeen perusteella (esim.istutuksessa taimilaji, ajankohta, tiheys, istutuspaikka)
  • Metsänhoitosuositustiedon hakeminen metsävaratietojärjestelmän kuviokohtaisen tiedon perusteella
  • Metsänhoitosuositustiedon käyttö metsäsuunnittelujärjestelmien yhteydessä

Sisällönhallintajärjestelmän rakentaminen alkaa

”Hankkeessa tehtävä sisällönhallintajärjestelmän rakentaminen on nyt kilpailutettu ja hankintapäätös tehdään kesäkuuhun mennessä. Tämän jälkeen alkaa järjestelmän rakentaminen. Samanaikaisesti teemme suositustiedon rakenteistamista ja heti kun järjestelmä sen mahdollistaa, niin suositustietoa aletaan viemään järjestelmään”, toteaa hanketta vetävä Kati Kontinen Tapiosta.

”Suositustiedon käyttäjät eli metsäalan toimijat on sitoutettu hankkeeseen heti alusta lähtien. Tällä halutaan varmistaa se, että järjestelmä toimii erilaisissa käyttäjätilanteissa ja näin ollen palvelee koko metsäalaa”, jatkaa Kati Kontinen.

Lisätietoa

Kati Kontinen, Tapio Oy
p. 050 5917456
kati.kontinen(at)tapio.fi

Digitaaliset Metsänhoidon suositukset 

Metsänhoidon suositukset

#MetsäDigi 2021 – Metsänhoidon suositukset aina ajantasaisesti ja aina siellä missä olet