Metsäpolitiikkafoorumi: tiestötietoon ja osaavan työvoiman saannin varmistamiseen panostettava

22.2.2022

Tapion koordinoimassa Metsäpolitiikkafoorumissa pohdittiin 2021 metsälogistiikan tarvitsemia politiikkatoimia ja tutkimustietoja. 10.2.2022 järjestetyssä loppuseminaarissa esiteltiin politiikan suositukset ja tutkimus- ja kehitystarpeet sekä julkaistiin Policy Brief aiheesta. Suositukset liittyvät tiedon saantiin ja hallintaan, liikennejärjestelmien kehittämiseen sekä osaavan työvoiman saannin varmistamiseen.

Metsälogistiikka on Suomessa miljardiluokan liiketoimintaa, jonka tarkoitus on saada puu mahdollisimman joustavasti eri käyttökohteisiin markkinatilanteen mukaisesti. Logistiikka sisältää sekä tavaroiden kuljetuksen ja varastoinnin että materiaali-, tieto- ja rahavirtojen hallinnan. Logistiikkaa edistävät sekä yksityiset että julkiset toimijat.

Ilmastonmuutos vaikeuttaa talvikorjuuta – haittoja torjutaan suunnittelulla

Ilmastonmuutos ilman sopeuttamistoimia puolittaa talvikorjuuseen tarjolla olevan ajan. Toisaalta kesän kuivat kaudet saattavat pidentää sulan maan korjuuaikaa etenkin Etelä-Suomessa. Puun korjuun ja kuljetuksen varmistamiseksi tarvitaan nykyistä tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa maaston ja kuljetusväylien olosuhteista.

Metsätalouden kuljetuksiin käytetyn alemman tieverkon kunto on rapautumassa, eikä siitä ei ole ajantasaista tietoa. On arvoitu, että yksityisteiden ja niillä olevien siltojen korjausvelka nousee yhteensä noin yhteen miljardiin euroon. Paitsi teiden staattista kuntoa kuvaavaa tietoa tarvitaan myös dynaamista, olosuhteiden mukaan muuttuvaa tietoa.

Neljä keskeistä teemaa politiikka- ja tutkimussuosituksille

Metsäpolitiikkafoorumin loppuseminaarissa 10.2.2022 käytiin läpi metsälogistiikasta tehty analyysi ja tutkimussynteesi sekä foorumissa laaditut politiikka- ja tutkimussuositukset. Puheenvuoroissa korostettiin muun muassa metsäkoneenkuljettajan ja puutavara-autonkuljettajan työn vetovoiman vahvistamista uhkaavan työntekijäpulan torjumiseksi.

Metsäpolitiikkafoorumissa määriteltiin seuraavat teemat politiikka- ja tutkimussuosituksille:

  1. Tiestötiedon keruu-, hallinta- ja tietopalveluratkaisujen pilotointi ja rakentaminen
  2. Puutavaran rautatiekuljetuksen ja terminaaliverkoston kehittäminen osana liikennejärjestelmää
  3. Maaperätiedon tarkentaminen ja alueellisen kattavuuden parantaminen
  4. Metsäkoneen- ja puutavara-autonkuljettajan ammattien vetovoimaisuuden parantaminen

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.