Tapio julkaisee Metsämaa ja kestävä metsänhoito -opetusmateriaalin

15.2.2022

Tapio julkaisee 18.2.2022 Metsämaa ja kestävä metsänhoito -opetusmateriaalin, joka auttaa ymmärtämään metsämaan toimintoja ja niiden yhteyttä metsänhoitoon. Metsämaa on avaintekijä, kun metsiltä halutaan yhä suurempaa kasvua, hiilensidontaa sekä monimuotoisuuden turvaamista.

Metsäammattilaiset tarvitsevat helposti omaksuttavaa tietoa metsämaasta ja sen toiminnoista. Maksuttoman Metsämaa ja kestävä metsänhoito -opetusmateriaalin avulla lukija saa tietoa metsämaan erilaisista piirteistä ja niiden vaikutuksesta mm. ilmastonmuutokseen ja metsänhoidon käytännön toimenpiteisiin.

Opetusmateriaali on suunnattu metsäalan opettajien käyttöön, mutta sitä voidaan hyödyntää laajasti metsäalan, metsänomistajien ja jokaisen metsämaasta ja metsänhoidosta kiinnostuneen keskuudessa.

Opetusmateriaali opastaa parempiin valintoihin

Opetusmateriaaliin koottu tieto auttaa suunnittelemaan metsänhoidon toimenpiteet entistä paremmin ja tukee siten kestävää metsänhoitoa. Lisääntyvä tieto metsämaan hyvästä hoidosta vahvistaa metsiemme puuston kasvua.

—  Materiaali kannustaa tarttumaan lapioon ja kaivamaan kuoppia. Näin päästään havainnoimaan metsää myös pintaa syvemmälle ja huomioimaan maaperän ominaisuudet metsänhoidon menetelmiä valittaessa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tiina Törmänen Tapiosta.

Tulossa: Metsämaa ja kestävä metsänhoito -webinaari

Opetusmateriaali julkaistaan 18.2.2022 klo 9–11 pidettävässä Metsämaa ja kestävä metsänhoito -webinaarissa. Tämän lisäksi tapahtumassa kuullaan asiantuntijaesityksiä metsämaatiedon hyödyntämisestä eri käyttäjäryhmissä. Ilmoittaudu mukaan 16.2.2022 mennessä tästä. Webinaari on maksuton.

Hankkeen työryhmässä on ollut mukana Metsäkoulutus ry, HAMK, Luke, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, Teollisuusliitto ja XAMK. Hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö.

  • Tiina Törmänen
  • Metsänhoidon ilmastoasiantuntija
  • tiina.tormanen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6510