Uusia palveluja sujuvaan metsänomistukseen

9.1.2024

Metsänomistajille on kehitetty uusia verkkopalveluja, jotka auttavat kannattavan metsätalouden harjoittamisessa, metsien omistusjärjestelyissä sekä yhteismetsien ja yhteisomistusmetsien toiminnassa.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Sujuvaan metsänomistukseen 2025 -hankkeessa on kehitetty uusia palveluita metsänomistajille. Palvelut on tarkoitettu avuksi erityisesti metsän sukupolvenvaihdosten suunnitteluun ja toteutukseen, kuolinpesien ja yhtymien toiminnan selkeyttämiseen ja niiden purkamiseen sekä yhteismetsien toimintaan ja laajenemiseen.

Laskurit avuksi tilakauppaan ja lahjoituksiin

Uudella metsätilan luovutusvoittoverolaskurilla voi laskea arvion, paljonko metsän myynnistä seuraa luovutusvoiton veroa tai luovutustappiota.

Aiemmin käytössä ollutta metsälahjavähennyslaskuria on laajennettu niin, että sillä voi laskea metsälahjavähennyspohjan kaikista vuodesta 2017 alkaen tehdyistä metsien lahjoituksista. Metsän lahjana saanut voi nyt helposti ottaa käyttöön hänelle lahjoituksesta mahdollisesti muodostuneen metsälahjavähennysoikeuden.

Tukea yhteisomistukseen

Metsien yhteisomistusta ja omistusjärjestelyjä palvelevat Suomen metsäkeskuksen verkkosivut ovat uudistuneet. Verkkopalvelun osio Metsän käyttö ja omistus sisältää opastavasti otsikoituja tietopaketteja erilaisista omistusmuodoista, sukupolvenvaihdoksesta sekä kuolinpesän ja yhtymän sujuvasta toiminnasta. Sieltä löytyy ohjeita myös kuolinpesän ja yhtymän purkamiseen.

Sivustonlinkit ohjaavat muun muassa veroseuraamuksia ja maanmittaustoimituksia kuvaaville ja asiointiin opastaville Verohallinnon ja Maanmittauslaitoksen sivuille. Kuolinpesien asioiden hoito ja omistusjärjestelyt kannattaa usein aloittaa hakemalla ensin selvennyslainhuuto.

Yhteismetsäasiat parin klikkauksen takana

Osoitteen www.yhteismetsat.fi laajasta, päivitetystä aineistosta löytyy yleistietoa yhteismetsästä omistusmuotona, opastusta yhteismetsien osakkaille, materiaalia ja ohjeita yhteismetsän hallinnon tueksi sekä sähköinen, laaja julkaisu nimeltään Yhteismetsäopas.

Täysin uutena palveluna on julkaistu laajenemishaluisista yhteismetsistä skaalautuva Suomen kartta, jossa voi selvittää, olisiko oman metsän lähellä sellaista yhteismetsää, jonka kanssa kannattaisi neuvotella oman metsän liittämisestä yhteismetsäosuuksia vastaan.

”Yhteismetsille on tarjolla nyt entistä kattavammin neuvontamateriaalia hyviin hallintokäytäntöihin ja toiminnan ohjaukseen. Verkkopalvelut ovat hyvä työkalu myös metsäalan toimijoille heidän asioidessaan metsänomistajien kanssa”, toteaa hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Satu Rantala maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tilusjärjestelyt kannattavuuden ja luonnonhoidon parantajiksi

Maanmittauslaitoksen teettämän selvityksen mukaan tilusjärjestelyjen tuomat mahdollisuudet ovat paikoin heikosti tunnettuja. Pirstaleinen kiinteistörakenne heikentää metsätalouden kannattavuutta ja luonnonhoidon tehokasta, vaikuttavaa toteuttamista, erityisesti vesiensuojelussa. Kannattaakin tutustua Maanmittauslaitoksen sivuilla tilusjärjestelyn mahdollisuuksiin.

Verkkosivupalvelujen päivitys ja uudet aineistot on tehty maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa Sujuvaan metsänomistukseen 2025, jonka toteuttivat Tapio, Suomen metsäkeskus ja Maanmittauslaitos.

Lisätietoa

Ari Nieminen, Tapio, puh. 040 718 2595

Jukka Matilainen, Suomen metsäkeskus, puh. 0400 497 574

Heikki Ala-aho, Maanmittauslaitos, puh. 050 301 4795

Hankkeen verkkosivut