Avoin metsätienhoito-osio lisätty TAPIO Maastotaulukot -sovellukseen

7.11.2019

Ari Kotiharju, Metsätietoasiantuntija

Maastotaulukoiden metsäteidenhoito-osio esiteltiin 7.11.2019 Tietietofoorumissa. Uusi sovellus sisältää ohjeita metsäteiden kunnon arviointiin ja kunnostustoimenpiteiden toteutukseen. Sovelluksen vuosikello muistuttaa eri vuodenaikoina tarvittavista metsätien kunnostustöistä. Vuosikellosta on linkki kunkin kunnostustoimenpiteen tehtäväkorttiin, jossa kerrotaan mm. työn laatuvaatimukset.

Tapio Oy on maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta laatinut Metsätien kunnossapito-oppaat ja tehtäväkortit, joita usein tarvitaan maastossa tien päällä oltaessa. Tämän vuoksi ohjeista soveltuvat osat on nyt toteutettu älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella käytettäviksi.

Sovellukseen on toteutettu myös kunnossapitotöiden suunnittelussa avustavia laskureita, joilla voi arvioida esim. sorastuksessa tarvittavan murskeen määrää tai tien alittavan rummun mitoitusta taikka tien kaarteeseen tarvittavan levennyksen suuruutta. Selainkäyttöä varten sovellus sisältää myös ulkoisia metsätienpitoon liittyviä linkkejä.

TAPIO Maastotaulukot -sovelluksen kaikille avointa Metsätienhoito-osiota voi käyttää Android-käyttöjärjestelmän mobiilisovelluksella, jonka latausohjeet löytyvät osoitteesta https://tapio.fi/tapio-maastotaulukot/. Muilla puhelinmalleilla sekä tietokoneella sovellusta käytetään selaimen kautta osoitteessa www.maastotaulukot.fi.

Lisätietoa

TAPIO Maastotaulukot
Metsätien kunnossapito – oppaat, urakoinnin lomakemallit ja tehtäväkortit

  • Ari Kotiharju
  • Metsätietoasiantuntija
  • ari.kotiharju(at)tapio.fi
  • +358 40 741 5238