Ennakoiva suunnittelu ja hyvä työn laatu varmistavat ilmastokestävän metsän

18.4.2024

Metsänhoidon hyvä laatu syntyy onnistuneen suunnittelun ja toteutuksen seurauksena. Ilmastonmuutoksen myötä korostuu ennakoivat ratkaisut erityisesti metsän uudistamisessa ja taimikonhoidossa. Oikea menetelmä oikeaan paikkaan ja oikea-aikaisesti – ne ovat avaimet onnistumiseen.

Hyvää laatua voi arvioida silmämääräisesti, mutta mittaamalla saadaan aina tarkempi tulos.

Metsänhoidon suositusten teemawebinaarissa 17.4.2024 kuultiin, mistä laadukas metsänhoito tänä päivänä koostuu ja mitkä laatutekijät ovat erityisen tärkeitä ilmastokestävyyden näkökulmasta. Metsänhoidon laadunhallintaa tarkasteltiin niin metsäomaisuuden hoidon kuin yksittäisten toimenpiteiden näkökulmasta. Katso webinaarin tallenne

”Metsänomistaja asettaa riman tason metsänhoidon laadulle”, kuvasi Tapion metsäntuntija Kalle Vanhatalo. “Huippuhyvä metsänhoito ei synny itsestään vaan päämäärätietoisen, pitkäjänteisen suunnittelun ja laadukkaan toiminnan kautta.  Koko toimintaketjun tulee olla kunnossa, kun halutaan päästä haluttuun tulokseen – heikoin lenkki ratkaisee laadun.”

Asiakaskokemus on tärkeä laadun mittari

Osallistujat korostivat asiakaskokemuksen merkitystä, kun arvioidaan metsätaloustoimenpiteiden onnistumista. Puukaupoissa ja metsänhoitotöissä on tärkeää tehdä työt sovitusti ja täyttää odotukset. Metsänomistajan ja toteuttajan yhteinen jälkiarvio on oiva keino palautteen käsittelyyn. Palvelupäällikkö Antti Rantanen Stora Enso Metsältä korosti positiivisen asiakaskokemuksen syntyvän siitä, että sopimusvaiheessa käydään selkeästi läpi, mitä työhön kuuluu ja mitä ei.

Kysyimme webinaarin osallistujilta, mikä heidän mielestään on tärkein tekijä, jolla metsätyön laatua voi arvioida. Katso yhteenveto kyselyn vastauksista.

Työjäljen laatu näkyy puissa ja metsäluonnossa vuosikymmeniä

Metsänhoidon laadulla on kauaskantoiset seuraukset. Tapion metsäntuntija Varpu Kuutti osoitti hyvän laadun merkityksen metsän kasvulle ja tuotolle olevan erityisen suuri metsän nuoruusvaiheessa. Taimikoissa kasvavat tulevaisuuden tukkipuut, jotka kohtaavat uudenalaisen ilmaston.

Ilmastokestävyydessä korostuu oikeat puulajivalinnat uudistusalan eri osissa, oikea-aikainen toiminta sekä sekametsäisyyden tavoittelu. Tutkija Jari Miina Luonnonvarakeskuksesta vahvisti, että hyvällä metsänhoidolla saadaan ilmastokestäviä metsiä.

Tapion metsäntuntija Matti Maajärvi ennakoi vastuullisuuden merkityksen korostuvan metsätalouden toimenpiteissä entisestään. Luontolaatu eli luonnonhoidon keinovalikoiman laadukas toteutus metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä ovat tekijöitä, joilla varmistetaan metsän hyvää kuntoa seuraavalle omistajalle.

Uutta tulossa

Metsänhoidon suosituksiin päivitetään 2024 aikana uutta sisältöä metsänhoidon laadunhallinnan tueksi.

Seuraava metsänhoidon suositusten webinaari pidetään 12.6.2024. Tuolloin käydään ajankohtaiskatsaus kestävään ja kannattavaan metsätalouteen. Ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067