Metsähallituksen kunnostus­ojitustyömaat ympäristö­vaatimusten mukaisia – Tapion laadunseuranta

3.3.2020

Tapion toteuttaman ympäristöseuran mukaan Metsähallituksen kunnostusojitustyömaiden vesiensuojelu on vaatimukset täyttävää. Arviointi toteutettiin Metsähallituksen toimeksiannosta.

Kunnostusojituksen vesiensuojelun laadunseurantaa tehtiin vuonna 2019 Tapion toteuttamana ulkoisena laadunarviointina. Palvelussa tuotettiin ulkopuolinen arvio ja näkemys Metsähallituksen kunnostusojitusten vesiensuojelun tasosta suhteessa lainsäädäntöön, PEFC™-metsäsertifiointiin ja Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaisiin vaatimuksiin.

Tapion asiantuntijat tarkastivat Etelä-Suomen, Pohjanmaa-Kainuun ja Lapin alueilla 15 kunnostusojituskohdetta, joiden yhteispinta-ala oli yli 800 hehtaaria. Asiantuntijat keräsivät havainnot ja raportoivat alustavat tulokset samana päivänä Metsähallituksen toimihenkilöille sähköisen palvelun avulla. Lopulliset tulokset esitettiin osana edellisten vuosien tulosten aikasarjaa.

Arvioinnissa kunnostusojitusten vesiensuojelun todettiin olevan aikaisempien vuosien tavoin vaatimuksiin nähden hyvällä tasolla. Suunnittelussa oli käytetty monipuolisesti vesiensuojelumenetelmiä sekä kuivatusalueella että purkupisteissä. Kunnostusojitustyömailla vesiensuojelutoimenpiteistä valtaosa oli toteutettu esimerkillisesti. Kehittämiskohteet liittyivät erityisesti töiden suunnittelussa ja toteutuksessa tapahtuvaan tiedonsiirtoon.

Uusimpien tutkimustulosten perusteella metsätalouden vesiensuojelun vaatimustasoa on nostettava entisestään. Esimerkiksi jatkossa on syytä paneutua entistä enemmän laserkeilauksen pintamallista johdettujen vesiensuojelun suunnittelumenetelmien ja työkalujen käyttöön.

Lisätietoa

Metsähallituksen tiedote

Metsän ja luonnonhoidon laadunarviointi -palvelu

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067
  • Ari Kotiharju
  • Metsätietoasiantuntija
  • ari.kotiharju(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6025