Metsän ennallistamispoltto keinona parantaa luontoarvoiltaan heikentyneitä alueita

17.3.2020

Luontoarvoiltaan heikentyneitä metsiä voidaan ennallistaa poltoilla. Ennallistamispolttoja on käytetty pääsääntöisesti kansallispuistoissa ja muilla valtion omistamilla luonnonsuojelualueilla. Etelä-Suomessa yksityisten suojelualueiden perustaminen on tärkeässä asemassa, joten niiden ennallistamispolttoihin liittyviä näkökulmia on selvittävä. Uusi raportti Tulen avulla talousmetsä suojelualueeksi esittelee yksityismetsässä tehtävän ennallistamispolton perusteita. 

Tulen avulla talousmetsä suojelualueeksi -raportti selvittää metsän ennallistamista yksityisen suojelualueen perustamisen yhteydessä. Raportti on tuotettu vuosina 2017-2019 toteutetussa Tuli takaisin metsiin -hankkeessa, jonka rahoittajana toimi maa- ja metsätalousministeriö. Hanke oli osa METSO-ohjelman toteutusta.

Halusimme selvittää, avaako metsäselinympäristön tilaa parantava ennallistamispoltto metsänomistajalle mahdollisuuden saada oma metsä suojeluun taloudellisesti mielekkäällä tavalla, sanoo johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapiosta.

Kehittyvään suojelualueverkostoon tarvitaan mukaan myös tavallista talousmetsää olevia ennallistettavia kohteita, jatkaa Saaristo

Raportti esittelee metsien ennallistamisen tutkimuksellista taustaa ja perusteita. Yksityisen suojelualueen perustamista edeltävän hakkuun ja ennallistamispolton toteutusta kuvaillaan esimerkkikohteen avulla. Raportti nostaa esiin useita yksityisten kangasmetsien ennallistamiseen liittyviä kehittämistarpeita.

Lisää aiheesta

Tulen avulla talousmetsä suojelualueeksi -raportti
Tuli takaisin metsiin -hanke 
Hallittu tulenkäyttö on edellytys metsien monimuotoisuuden turvaamiselle | Blogi Lauri Saaristo 
Metsä-ELO Tuli Suomen metsissä teemakokous

 

  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055