Tapion raportti nro 39

Tulen avulla talousmetsä suojelualueeksi

Tulen avulla talousmetsä suojelualueeksi -raportti selvittää metsän ennallistamista yksityisen suojelualueen perustamisen yhteydessä. Raportti on tuotettu vuonna 2017-2019 toteutetussa Tuli takaisin metsiin -hankkeessa, jonka rahoittajana toimi maa- ja metsätalousministeriö. Hanke oli osa METSO-ohjelman toteutusta.

Raportti esittelee metsien ennallistamisen tutkimuksellista taustaa ja perusteita. Yksityisen suojelualueen perustamista edeltävän hakkuun ja ennallistamispolton toteutusta kuvaillaan esimerkkikohteen avulla. Raportti nostaa esiin useita kangasmetsien ennallistamiseen liittyviä kehittämistarpeita.

Tulen avulla talousmetsä suojelualueeksi

Saaristo, L., Perkiö, R., Lindberg, H. & Pasanen, H. 2020. Tulen avulla talousmetsä suojelualueeksi. Tapion raportteja nro 39

© Tapio Oy

ISBN 978-952-5632-86-6
ISSN 2342-804X(pdf)