Metsänhoidon suositusten avainkouluttajaverkosto kasvaa – avainkouluttajat auttavat suositusten käytäntöön viemisessä

17.4.2024

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajaverkostossa aloitti keväällä 2024 parikymmentä uutta avainkouluttajaa. Avainkouluttajat ovat tärkeä linkki tuoreen metsiä koskevan tiedon ja päivittyvien metsänhoidon suositusten jalkauttamisessa.

Avainkouluttajaverkosto on metsä- ja luonnonvara-ammattilaisten ryhmittymä, joka on perillä metsänhoidon suositusten päivityksistä ja jakaa tietoa suosituksista organisaationsa sisällä. Lisäksi avainkouluttajat osaavat kertoa metsien hoidon ja käytön moniarvoisista vaihtoehdoista perustellusti esimerkiksi metsänomistajille ja opiskelijoille.

Verkosto perustettiin vuonna 2022. Tapio valmentaa uusia avainkouluttajia keväisin. Yhteensä avainkouluttajia on jo yli sata.

Kevään uudet avainkouluttajat edustavat esimerkiksi yrityksiä, metsänhoitoyhdistyksiä ja oppilaitoksia. Oman avainkouluttajan nimeäminen auttaa monenlaisia organisaatioita pysymään kärryillä uusimmista metsänhoidon suosituksista sekä alan ajankohtaisista puheenaiheista.

Verkosto on avoin kaikille metsäalan organisaatioissa työskenteleville ammattitaidon ylläpidosta kiinnostuneille. Mukanaolo on maksutonta.

Ammattilaisille tukea moniin tilanteisiin

Metsänhoidon suositukset ovat laaja kokonaisuus. Avainkouluttajaverkostoon liittymällä metsäammattilainen pysyy kärryillä suositusten sisällöstä, käyttömahdollisuuksista sekä päivityksistä. Samalla pääsee jakamaan näkemyksiä vertaisten kanssa.

Avainkouluttajien avulla tieto saadaan myös jalkautumaan laajasti metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien pariin.

Uusilta avainkouluttajilta kysyttiin kevään toisessa perusvalmennuksessa, mistä asioista he kaipaisivat eniten lisätietoa. Vastauksista kävi ilmi, että tietojen täydennystä tarvitaan esimerkiksi harvennusmalli-, ennallistamis- ja hiilensidontaosaamiseen.

”Avainkouluttajaverkoston ihmiset ovat keskeinen voimavara, jolla uusin tieto ja parhaat käytännöt saadaan osaksi arjen metsänhoitoa. Tieto liikkuu myös toiseen suuntaan, sillä verkoston kautta saamme näkemystä suositusten jatkuvaan parantamiseen”, sanoo metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo Tapiosta.

Avainkouluttajilla on käytössään Tapion tuottama aineistopankki, joka sisältää työvälineitä viestintään ja koulutukseen.

Lisätietoa:

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajaverkosto

Metsänhoidon suositukset

Kysy lisää Metsänhoidon suositusten avainkouluttajaverkoston vetäjä Ari Niemiseltä.

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047