Metsätuhot – pitääkö olla huolissaan?

9.6.2021

Tapio järjesti metsänhoidon suositusten ajankohtaiswebinaarin 7.6.2021 teemalla Metsätuhot – pitääkö olla huolissaan? Webinaari on osa metsänhoidon suositusten uudistamista, jossa tuodaan ilmastokestävyys osaksi metsänhoidon vaihtoehtoja. Työ jatkuu vuoteen 2023.  

Metsänhoidon suosituksia päivitetään parhaillaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen kannalta. Yksi päivitettävä kokonaisuus on metsätuhoriskien hallinta. Metsätuhoriskien ennakointi ja metsien elinvoimaisuuden vahvistaminen ovat tärkeä osa ilmastokestävyyttä. Osana vuoteen 2023 ulottuvaa päivitystyötä Tapio järjesti ajankohtaiswebinaarin, jossa käsiteltiin metsänhoidon ja metsätuhojen vuorovaikutusta muuttuvassa ilmastossa.   

─ Tavoitteena on tuoda suosituksiin hyviä käytäntöjä, joilla metsänomistaja saa apua päätöksentekoon, kertoi tilaisuuden avannut Tapion toimitusjohtaja Anne Ilola 

Asiantuntijapuheenvuoroissa käsiteltiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja hillinnän vuorovaikutusta, kirjanpainajatuhoja, metsänviljelykäytäntöjä, tuulituhoja sekä satelliittidatan merkitystä metsätuhojen havaitsemisessa ja tuhoriskien ennakoinnissa. Paneelikeskustelussa kuultiin myös metsänomistajien näkökulmia metsätuhoihin ja niiden ennakointiin. 

Senior advisor Markku Kanninen Tapiosta korosti ilmastonmuutokseen sopeutumisen merkityksen lisääntyvän. Kanninen penäsi yhteisen kokonaisnäkemyksen tärkeyttä. 

─ Suomen metsistä tarvitaan yhteinen kokonaisnäkemys, jossa ilmasto, talous, yhteiskunta, luonnon monimuotoisuus ja metsänomistaja olisi kaikki otettu huomioon.  

Näkemys tulisi koota metsäsektorin ilmastonmuutokseen sopeutumisen tiekarttaan, joka tarkentaa pitkän aikavälin toimintastrategian vuoteen 2050. Sen tavoitteena olisi, että Suomessa olisi pitkällä aikaperspektiivillä muuttuneisiin ilmasto-olosuhteisiin sopeutuneet metsät. 

Metsätuhojen ennustetaan lisääntyvän Suomessa

Erilaisten metsätuhojen ennustetaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen seurauksena. Etenkin kirjanpainaja aiheuttaa yhä suurenevan riskin Suomen metsille ja metsänomistajille. Etelä-Euroopan laajat kirjanpainajatuhot antavat aihetta varautumiseen myös Suomessa. Yliopistonlehtori Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa Helsingin yliopistosta korosti, että metsätuhoriski ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tulee ottaa metsätalouden suunnitteluun mukaan heti taimikon perustamisesta alkaen. Vain siten Suomen metsät saadaan sopeutettua lisääntyviin kirjanpainajatuhoihin.  

Luonnonvarakeskuksen tutkijan Susanne Suvannon mukaan myös tuulituhojen ennakoidaan lisääntyvän Suomessa. Kuten kirjanpainajatuhojen, on tuulituhojenkin torjunnassa tärkeää huolellinen metsänhoidon suunnittelu ja toteutus. 

─ Tuulituhojen riskiä voi hillitä muun muassa puulajivalinnalla, tekemällä harvennukset oikeaan aikaan ja välttämällä liian intensiivisiä harvennuksia etenkin riskikohteilla.  

Tuulituhot ovat kytköksissä muihin metsätuhoihin, joten haasteena on eri metsätuhojen hallitseminen kokonaisuutena.  

Suomen muuttuvat ilmasto-olot lisäävät riskejä myös metsänkylvössä ja -istutuksessa. Muuttuvassa ilmastossa korostuu jälleen huolellinen suunnittelu ja työn toteutus niin taimihuollossa kuin varsinaisessa viljelyssä. 

─ Vaihtelevissa sääoloissa on entistä tärkeämpää noudattaa metsänhoidon suosituksia, kiteyttää Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jaana Luoranen. 

Tuhot voi havaita satelliittikuvista

Metsätuhojen havaitsemisessa ja riskikohteiden kartoituksessa voi hyödyntää satelliittidataa. Tuhojen havaitseminen satelliittikuvista riippuu muiden muassa tuhon voimakkuudesta ja laajuudesta, taivaan olosuhteista sekä kuvan erotuskyvystä.  

Tutkimusprofessori Tuomas Häme VTT:stä näkee riskien arvioinnissa suuren potentiaalin.  

─ Tuhoille altistavat metsän rakenteelliset piirteet, kuten puulaji, kasvupaikkatyyppi, metsän pirstoutuneisuus ja tehdyt metsänhoidolliset toimenpiteet on helppo havaita satelliittikuvista.  

Pitääkö metsänomistajan olla huolissaan? 

Metsänomistajien paneelissa koettiin, että metsätuhot kannattaa ottaa vakavasti, mutta turhaan hätäilyyn ei ole tarvetta. Keskustelussa nousi esiin huolellinen suunnittelu, järkevä metsänhoito ja suositusten noudattaminen metsätuhojen välttämiseksi.  

─ Tuottava ja kannattava metsänomistaminen on myös parasta tulevaisuuden riskinhallintaa. Tuotto ja riskinhallinta käyvät käsi kädessä, kiteyttää toimitusjohtaja Mikael Beck AARI Forest Oy:stä.  

Keskusteluun nousi myös luonnonhoidollisten toimenpiteiden tärkeys.  

─ Yksittäiset kuolleet puut eivät ole metsätuhoja, vaan ne kannattaa säästää lahopuuna, korosti Jussi Saarinen Yhteismetsä Tuohesta.  

Metsätuho vai puustotuho? 

Chatissa käytiin vilkasta keskustelua koko webinaarin ajan. Tutkija Panu Halme Jyväskylän yliopistosta jatkoi Saarisen pohdintaa metsätuho-termistä ja ehdotti, että käyttäisimme sen sijaan termiä puustotuho. Ajatus sai kannatusta. Keskustelu aiheesta jatkui vilkkaana myös Twitterissä tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuden kaikki puheenvuorot ja osallistujien kysymykset huomioidaan metsänhoidon suositusten valmistelutyössä. 

Ajankohtaista 

Tilaisuuden esitykset ja tallenne ovat saatavilla tapahtumasivulla.

Järjestämme tänä vuonna myös kaksi muuta ajankohtaiswebinaaria. Lisää ne jo kalenteriisi: 

  • 5.10. klo 9–11 Suometsien hoidon uudet ratkaisut 
  • 8.12. klo 9–12 Ilmastokestävän metsänhoidon valinta 

Metsänhoidon suositusten ajankohtaisseminaareissa pureudutaan päivän polttaviin aiheisiin ja niihin liittyvään uusimpaan tutkimustietoon kiinnostavien alustajien ja keskustelujen kautta. Metsänhoidon suositukset ovat maa- ja metsätalousministeriön tarjoama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle ja osa kansallisen metsästrategian tavoitteiden toteutusta. Suositukset valmistellaan tutkimustietoon pohjautuen laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa.

Lue lisää: www.metsanhoidonsuositukset.fi  

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067