Näin huomioit kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä — kivenkova raportti julkaistu

31.8.2022

Metsätalouskäytännöt ovat ratkaisevassa asemassa kallioiden luontotyyppien ja lajiston turvaamisessa. HardRock-hankkeen tuore Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä -raportti kokoaa olemassa olevan tutkimus- ja käytännön tiedon kallioelinympäristöjen tilasta, niiden tunnistamisesta ja käsittelystä. Raportti auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä sekä metsäluonnon monimuotoisuuden että metsänomistajan talouden kannalta.

HardRock-hankkeen 31.8.2022 julkaistu metsänkäsittelyraportti on tarkoitettu metsätalouden toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Raportti on koostettu yhteistyössä Tapion, Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Tunnista arvokkaimmat kohteet

Tunnistamalla ja turvaamalla metsänkäsittelyssä luontoarvoiltaan juuri tärkeimmät kallioelinympäristöt voidaan merkittävästi edistää kallioluonnon monimuotoisuuden säilymistä. Oikeiden kohteiden ja menetelmien valintaan tulee kiinnittää riittävää huomioita, koska vain pieni määrä Suomen kallioelinympäristöistä on monimuotoisuuden kannalta merkittäviä. Näiden alueiden lajisto on kuitenkin erityisen herkkä muutoksille.

– Erityisarvoja omaavia elinympäristöjä ovat esimerkiksi uhanalaisten lajien kasvupaikat, eliöyhteisöiltään rikkaat sekä keskiravinteiset/lehtomaiset jyrkänteet, kalkkikalliot ja serpentiinikalliot, tarkentaa erikoistutkija Tytti Kontula Suomen ympäristökeskuksesta.

Esimerkiksi kuvassa oleva melko helposti tunnistettava, mutta esiintymiseltään vaarantunut kalliokeuhkojäkälä viittaa kallion keskiravinteisuuteen. Ravinteisuutensa vuoksi kallioalue voi toimia kasvupaikkana myös muille, vaikeammin tunnistettaville lajeille. Alueen metsänkäsittelyssä tulee siis olla tarkkana.

Kalliokeuhkojäkälä
Kuva: Tytti Kontula, Suomen ympäristökeskus

Kallioelinympäristöissä täytyy tietää mitä tekee

Kun arvokas kohde on tunnistettu, tulee silloin miettiä myös oikeaa metsänkäsittelytapaa. Raportissa käydään tätä läpi sekä kalliojyrkänteiden, että kalliometsien osalta. Esimerkiksi metsätalouden toimenpiteissä metsäisten kalliokohteiden vanhat, lahot ja kuolleet puut sekä lehtipuusto tulisi säästää. Kalliometsämosaiikeissa säästöpuustoa on suositeltavaa kohdentaa kallioalueille. Luonnonhoidon menetelmien oikea kohdentaminen hyödyttää myös metsänomistajan kukkaroa.

Kuva: Lauri Saaristo, Tapio

Erityisarvoja omaavissa kallioelinympäristöissä tulisi suosia vapaaehtoisen suojelun keinoja ja esimerkiksi vanhapuustoiset kallioiset alueet on suositeltavaa jättää kokonaan metsätalouskäytön ulkopuolelle.

Tieto siirtyy Metsänhoidon suosituksiin

Metsänhoidon suosituksia päivitetään parhaillaan luonnonhoidon näkökulmasta. HardRock-hankkeen metsänkäsittelyohjeita hyödynnetään Metsänhoidon suositusten päivittämisessä. Suositusten kautta kallioelinympäristöjen monipuolinen huomioon ottaminen saadaan osaksi hyvän metsänhoidon kokonaisuutta.

Lisätietoja

  • Tiina Törmänen
  • Metsänhoidon ilmastoasiantuntija
  • tiina.tormanen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6510
  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055