Tapio tuottaa avoimen opetusmateriaalin metsien kasvusta ja metsäbioenergian kestävästä käytöstä

3.10.2023

Tapion hankkeessa kootaan tieto metsien kasvusta ja hiilensidonnasta sekä metsäbioenergian kestävästä käytöstä avoimeksi opetusmateriaaliksi, jota metsäalan opettajat, opiskelijat ja ammattilaiset voivat käyttää opetuksen, työnsä ja opintojensa tukena. Metsäalan ammattilaiset ja heidän tietotaitonsa ovat avainasemassa, kun metsien kasvua ja käyttöä halutaan edistää kestävästi.

Metsien kasvulla ja hiilensidontakyvyllä on keskeinen merkitys Suomen hiilineutraalisuuden saavuttamisessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Metsien kasvu turvaa Suomen huoltovarmuutta ja se on tärkeä osa metsäalan menestymistä.

Nyt valmisteltavan opetusmateriaalin tavoitteena on parantaa metsäalan opiskelijoiden valmiuksia ymmärtää metsien kasvun ja hiilensidonnan yhteyksiä metsänhoitoon sekä metsäbioenergian kestävää korjuuta.

”Metsäammattilaisilla on tärkeä rooli hyvinvoivien ja kasvavien metsien mahdollistajana. On tärkeää, että heillä on ajantasainen ja uusin tutkimustieto helposti saatavilla”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Laura Nikinmaa Tapiosta.

Metsien kasvun ja bioenergian käytön vaikutukset helposti omaksuttavaan muotoon

Tapio tuottaa Metsämiesten Säätiön rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa metsäalan opettajille avoimen opetusmateriaalin, jossa tiivistetään nykytieto metsien kasvusta ja hiilensidonnasta sekä bioenergian kestävästä korjuusta helposti omaksuttavaan muotoon.

Opetusmateriaalista tehdään havainnollistava ja selkeä. Se helpottaa opettajan työtä ja opetusmateriaalin hankintaa.

Opetusmateriaalit tulevat avoimeen käyttöön

Hankkeen kotisivuille kootaan kaikille avoin tietopaketti. Metsäalan ammattilaiset, opiskelijat ja metsänomistajat saavat paketista tietoa mm. metsien kasvuun ja metsäbioenergian korjuun kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten niihin voidaan metsänhoidolla vaikuttaa.

Materiaali auttaa suunnittelemaan metsissä tehtävät toimenpiteet entistä paremmin. Käyttäjä voi halutessaan muokata opetusmateriaalia omien tarpeidensa mukaisesti.

Hankkeen tulokset esitellään webinaarissa, joka kokoaa ajankohtaisia ja kiinnostavia asiantuntijaesityksiä metsien kasvusta, metsäbioenergiasta ja kestävästä metsienhoidosta.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Metsäkoulutus ry, Bioenergia ry, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Itä-Suomen yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Koneyrittäjät ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Riveria.

Hanke päättyy syyskuussa 2024, jolloin materiaalit ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Lisätietoja

  • Laura Nikinmaa
  • Metsien käytön asiantuntija
  • laura.nikinmaa(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6083