Tapion summa-arvotaulukot on päivitetty

9.6.2021

Tapion päivitetyt vuoden 2021 summa-arvotaulukot ovat asiakkaiden saatavilla. Pyydä organisaatiokohtainen vuosilisenssitarjous metsätietoasiantuntija Juho Lammilta (juho.lammi@tapio.fi). Yksityiset metsänomistajat voivat tilata vuosilisenssin Tapion Metsäkaupasta.

Vuoden 2021 päivityskierroksella laskentaan ajettiin tuoreet Luonnonvarakeskuksen tilastoimat puutavaralajien kantohinnat vuosilta 2017–2020 sekä tuoreet metsänhoitotöiden kustannukset vuosilta 2018–2019. Laskennassa tarkennettiin kuivahkojen ja kuivien kankaiden osalta siemenpuuston hakkuuarvon huomiointia kiertoajan lopulla. Lisäksi laskentakorkokantoihin tehtiin tarkennuksia, jotta paljaan maan arvot kehittyvät loogisesti. 

Vuonna 2020 täysin uudistetut summa-arvotaulukot on otettu positiivisesti vastaan alan toimijoiden keskuudessa. Tarve ajantasaisille taulukoille oli suuri, sillä metsätilamarkkinoilla on tapahtunut selkeitä muutoksia vuosien 2013–2020 aikana. Edellisen kerran vuonna 2013 päivitetyt summa-arvotaulukoiden mukaiset arvot eivät enää vastanneet metsätalouden tulo- ja kulurakennetta riittävän luotettavasti. Myös metsien inventointimenetelmissä ja puuston kasvumalleissa on tapahtunut merkittäviä kehitysaskeleita, jotka otetaan uudistetuissa taulukoissa paremmin huomioon. 

Taulukot on toteutettu vuosilisenssipohjaisesti, jotta metsäalan ammattilaisilla ja metsänomistajalla on pääsy ajantasaisiin ja luotettaviin tietoihin. Vuosilisenssi mahdollistaa myös sen, että taulukoita voidaan päivittää vuosittain toimintaympäristön kehittyessä. Erityisesti puuston keskipituuden lisäys uusiin taulukoihin odotusarvoja ja odotusarvokertoimia selittäväksi tekijäksi on saanut hyvää palautetta. Puuston keskipituus on huomattavasti luotettavampi tunnus kuin puuston ikä, ja suhteuttaa tyyppimetsiköistä merkittävästi poikkeavien kohteiden arvoja. 

  • Esko Välimäki
  • Metsätietopalveluiden päällikkö
  • esko.valimaki(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6079