Tule mukaan metsänhoidon suositusten avainkouluttajien verkostoon!

15.2.2023

Avainkouluttajien verkosto mahdollistaa metsänhoidon suositusten uudistusten ripeän käyttöönoton ja toimijakentän kehittämistoiveiden huomioinnin suositusten valmistelussa. Ilmoittautuminen verkostoon ja perusvalmennukseen on avoinna 5.3. saakka.

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat ovat suositusten asiantuntijoita, jotka kouluttavat oman vastuualueensa metsäammattilaisia. He välittävät tietoa metsänhoidon suosituksista kentälle ja niiden kehittämistarpeista suositusten laatijoille. Hyödynsaajina ovat moniarvoiset metsänomistajat, joille tarjotaan parhaan tutkimustiedon mukaisia palveluja ja vaihtoehtoja metsänhoitoon.

Verkoston toiminta alkoi 2022, jolloin mukaan liittyi laaja joukko metsäalan asiantuntijoita 17 eri organisaatiosta.

Avainkouluttajien verkostoon pääsee mukaan ilmoittautumalla perusvalmennukseen, joka järjestetään maaliskuussa kahtena webinaarina, 15. ja 29.3.2023, klo 8.30-12.00. Valmennuksessa perehdytään metsänhoidon suositusten laadinnan prosessiin, metsanhoidonsuositukset.fi -palvelun uuteen rakenteeseen ja tehokkaaseen käyttöön sekä suositusten soveltamiseen metsänomistajan tarpeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen 5.3. mennessä ja lisätietoa: Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat – valmennus ja verkosto

Lisätietoja

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047