Yksityismetsien luontotietojen vapautumisesta vauhtia luontomatkailupalveluiden kehittämiseen

20.4.2018

Metsätietolain uudistumisen myötä Suomen metsäkeskuksen ylläpitämään metsään.fi- palveluun on tullut maaliskuun alusta saataville yksityismetsiin liittyvää ympäristötietoa. Tämä tieto voi olla hyödyllistä palveluyrityksille, joiden toiminta perustuu metsäluontoon.

Luontoon perustuva matkailu- ja virkistyspalvelutuotanto on tähän saakka kehittynyt pitkälti valtion omistamien maiden ja etenkin kansallispuistojen varassa. Luontomatkailun voimakas kasvu johtaa ennen pitkää liialliseen käyttöpaineeseen suosituimmilla suojelualueilla. Tätä voidaan ehkäistä tarjoamalla yksityisiä talousmetsiä matkailijoiden käyntikohteiksi.

– Varsinkin Etelä-Suomessa yksityisomisteisilla metsillä on monia vahvuuksia luonnossa tapahtuvalle matkailu- ja virkistyspalvelutoiminnalle. Saavutettavuus on hyvä matkailuun tarvittavien majoitus- ja ravintolapalveluiden näkökulmasta, kertoo projektipäällikkö Lauri Saaristo Tapio Oy:stä.

Yksityismetsistä löytyy myös tunnettua enemmän luonnon ihailuun ja virkistäytymiseen sopivia kohteita. Esimerkiksi monilla puronvarsilla hakkuita on rajoitettu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Talousmetsien luontokohteiden tiedot ovat maaliskuusta alkaen olleet julkisesti saatavilla metsään.fi -palvelussa. Tietoa voivat hyödyntää myös palveluntuottajat, jotka vievät asiakkaitaan luontoon virkistymään.

Yhteistyötä ja sopimuksellisuutta tarvitaan

Matkailupalveluntuottaja ei kuitenkaan voi ottaa tiettyä paikkaa säännölliseksi vierailukohteeksi asiakkaidensa kanssa ilman, että maanomistajan kanssa on sovittu alueen käytöstä. Tilanteeseen on valmis sopimuspohja saatavilla. Sopimisen yleistyessä osa metsänomistajista voi saada metsänkäyttösopimuksista puunmyynti- ja suojelusopimustuottoja täydentävän tulonlähteen.

– Kuinka paljon tällaiseen sopimiseen on tarvetta, riippuu ensikädessä kuluttajien kiinnostuksesta metsissä tuotettavia palveluita kohtaan. Yksityismetsien luontotiedon vapautuminen voi auttaa toimijoita kehittämään palvelutuotteita, jotka houkuttelevat yksilöllisistä tai yksityisistä luontokokemuksista kiinnostuneita asiakkaita, Saaristo sanoo.

Talousmetsien käyttö nykyistä monipuolisemmaksi

Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen -hankkeen ohjauksesta vastannut erityisasiantuntija Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo, että kansallinen metsästrategia tavoittelee metsiin perustuvan monipuolisen palveluliiketoiminnan ja luonnontuotealan kasvua. Myös metsänomistajien ansaintamahdollisuuksia halutaan laajentaa ekosysteemipalveluita kaupallistamalla.

– Talousmetsät sopivat monikäyttöön vapaammin kuin luonnonsuojelualueet. On maanomistajan ja palveluyrittäjän sopimuksen välinen asia, käytetäänkö metsää ihailuun, keräilyyn tai muuhun asiakkaita kiinnostavaan toimintaan, Matveinen toteaa.

Lisätietoa:

Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä -raportti

Projektipäällikkö Lauri Saaristo, Tapio Oy, lauri.saaristo(at) tapio.fi, p. 040 573 9168

Erityisasiantuntija Katja Matveinen, maa- ja metsätalousministeriö, katja.matveinen(at)mmm.fi, p. 040 179 7909