Onnistunut kukinta on hyvän siemensadon edellytys – lehtikuusen ja koivun kukinta käynnistävät siementuottajan kevään

3.5.2024

Kevään edetessä ja kasvukauden alkaessa Tapion siemenviljelyksillä aloitetaan työt uuden siemensadon tuottamiseksi. Tärkeä osa tätä työtä on seurata kukinnan käynnistymistä ja sen etenemistä, sillä onnistunut kukinta ja pölytys ovat siemensadon muodostumisen kannalta se kaikkein tärkein hetki.

Metsänuudistamisessa yleisimmin käytettävät puulajit Suomessa ovat kuusi (Picea abies), mänty (Pinus sylvestris) ja rauduskoivu (Betula pendula), sekä siperianlehtikuusi (Larix sibirica) – josta muuten tämän viljeltävän lehtikuusen osalta olisi hyvä siirtyä käyttämään uusimman taksonomisen luokittelun mukaista nimeä arkangelinlehtikuusi (Larix archangelica). Näistä ensimmäisenä kukintansa aloittavat rauduskoivu ja lehtikuusi, joiden kukinta käynnistyy Etelä-Suomessa huhti-toukokuun vaihteessa.

Rauduskoivun siementuotanto on kasvihuonetuotantoa

Metsäpuiden siemenviljelykset ovat avomaan viljelyksiä, mutta poikkeuksena tästä on koivun siementuotanto. Koivun siemenviljelykset perustetaan muovihuoneisiin. Tämän Suomessa tehdyn innovaation etuna on, että muovihuoneessa koivu alkaa kukkia ja tuottaa siemensatoa jo 3 – 4 vuoden kuluttua viljelyksen perustamisesta. Muiden puulajien kohdalla kukintaa ja ensimmäisiä siemensatoja joudutaan odottamaan paljon kauemmin, havupuilla puulajista riippuen 10 – 15 vuotta.

Koivun siemenviljelys muovihuoneessa. Tapio Siemenkeskus.
Pölytys käynnistyi huhtikuun 2024 lopussa Tapio Siemenkeskuksen koivuhuoneessa (Sv468) Oitissa.

Kasvihuoneolosuhteissa on myös se hyvä puoli, että puut saadaan kukkimaan ennen kuin koivun kukinta käynnistyy luonnossa. Näin siemenviljelyksen ulkopuolelta tuleva taustapölytys ei pääse vaikuttamaan tulevan siemensadon laatuun. Kun vielä kasvihuoneen ovet ja tuuletusluukut pidetään suljettuna kukinnan aikaan, siemenviljelykselle valitut parhaat puuyksilöt – tai oikeammin niistä varttamalla tuotetut kopiot – saadaan pölyttymään keskenään. Näin varmistetaan myös se, että tuotettavat koivunsiemenet ovat varmasti sopivia siemenviljelykselle määritellylle käyttöalueelle. Koivun siitepölyhän kulkeutuu ilmavirtojen mukana pitkiä matkoja, Baltiasta kulkeutunutta siitepölyä on ilmassa jo paljon ennen kuin koivun siitepölyaika alkaa Suomessa.

Rauduskoivun hedenorkot
Rauduskoivun hedenorkot ovat talvella ruskeita ja kovia. Keväällä ne venyvät ja muuttuvat keltaisiksi siitepölystä. Eminorkot puhkeavat vasta keväällä lehtien puhjetessa. Eminorkot ovat hedenorkkoja huomattavasti pienempiä ja pölytyksen aikaan pystyjä. Pölytyksen jälkeen hedenorkot kuivuvat ja eminorkot kääntyvät alaspäin.

Nyt on se hetki, kun rauduskoivut ovat aloittaneet kukinnan muovihuoneessa. Koska suljetussa muovihuoneessa siitepöly ei liiku tuulen vaikutuksesta, onnistunut pölytys varmistetaan puhaltimilla. Tähän tarkoitukseen soveltuu hyvin puutarhanhoidosta tuttu apuväline, lehtipuhallin.

Kukinnan aikana siemenviljelystä pölytetään useita kertoja, koska puuyksilöiden välillä on eriaikaisuutta ja myös viljelmän sisällä olosuhteet hieman vaihtelevat valon ja varjoisuuden vaikutuksesta.

Rauduskoivun siemen kypsyy heinäkuussa. Sitä odotellessa vartteiden hyvinvoinnista huolehditaan lannoituksella ja säännöllisellä kastelulla, jotta kehittyvät siemenet saavat hyvät eväät elämään. Tarvittaessa tehdään kasvinsuojelutoimenpiteitä, jos tuhohyönteiset – koivulla yleisimmin imentävioituksia tekevät kirvat ja punkit – uhkaavat puiden terveyttä.

Tällä hetkellä Suomessa on kaksi rauduskoivun siemenviljelystä, joista molemmat ovat Tapion siemenkeskuksen. Vuonna 2014 perustettu Sv468 on tuotannossa ja toinen, viime vuonna perustettu uusi viljelys. Sv493 alkaa tuottaa satoa n. 2-3 vuoden kuluttua.

Rauduskoivun siemenviljelyssiemenestä kasvatetuilla puilla on jopa 30 % parempi tilavuuskasvu verrattuna metsikkösiemenestä kasvatettuihin puihin. Jalostettua siementä käyttämällä etuna saadaan myös paremmat rungon laatuominaisuudet ja runkojen metsikköalkuperiä vähäisempi oksikkuus.

Kirjoittaja Susanna Rantakari työskentelee siementuotannon asiantuntijana Tapio Siemenkeskuksessa Oitissa.

Lue myös

Blogit 5.2.2024

Kaikki lähtee siemenestä

Investointi metsänviljelyyn ja jalostettuihin siemeniin on metsänomistajalle erittäin kannattava.

Tiedotteet 25.8.2023

Jalostusarvoltaan Suomen paras rauduskoivun siemenviljelmä perustettiin Oittiin

Tapio Siemenkeskus on perustanut jalostusarvoltaan Suomen parhaan rauduskoivun siemenviljelmän Oittiin Hausjärvelle.

Uutiset 31.5.2023

Metsänjalostuksella lisää hiilensidontaa ja tuhonkestävyyttä metsiin

Metsäntuntijat-podcastin uudessa jaksossa keskustellaan metsänjalostuksen ratkaisuista ja uusista mahdollisuuksista.