Tiedon reaaliaikaisuus ja saatavuus – esimerkkinä metsänhoito | Blogi Kati Kontinen

10.6.2020

Puhuin 10.6.2020 Kuntien digitalisointipäivillä kansallisten metsänhoidon suositusten digitalisoinnista. Se toimi esimerkkinä siitä, kuinka tieto saadaan käyttäjilleen reaaliaikaisesti ja helposti saavutettavana ja kuinka tiedon yhdistäminen mahdollistaa uudenlaista liiketoimintaa.

Metsäala on digitaalisuuden kehittämisen kärkialoja. Kehittyminen on vaatinut alan yhteistä näkemystä ja yhteisen hyödyn tunnistamista, organisaatioiden omaa panostusta sekä näkemystä toimintaympäristön muutoksesta. Digitalisaatio on muuttanut toimintatapoja ja luonut uutta liiketoimintaa.

Muutoksessa avaintekijöinä ja onnistumisen takeena ovat resurssit: johtaminen, osaaminen, yhteistyö ja hyvät työvälineet.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset

Metsäalalla löytyy monia hienoja esimerkkejä palveluiden digitalisoinnista. Metsäala hyödyntää avoimia metsävaratietoja, paikkatietoaineistoja, erilaisia kartta-aineistoja ja yhdistää niitä innovatiivisesti.

Avoimet aineistot täydentyvät syksyllä 2020, kun käyttöön lanseerataan tietopankki metsänhoidon suositukset. Se esittelee parhaita käytäntöjä ja vaihtoehtoja metsänhoidon toteutukseen – esimerkiksi metsän harvennusmalleja tai neuvoja monimuotoisuuden edistämiseen talousmetsissä.

Metsänhoidon suosituksia on julkaistu yli 30 vuoden ajan. Nykyisellään pdf-tiedostoina sekä kirjoina jaettava aineisto koostuu noin 1000 sivusta tekstiä, kuvia sekä graafeja. Uudessa palvelussa kaikki tieto löytyy sekä rajapinnan että web-käyttöliittymän, eli nettisivujen kautta.

Rajapintapalvelu mahdollistaa suositusten kytkemisen osaksi metsäalan muita järjestelmiä ja sovelluksia. Tämä on tiedon reaaliaikaisuutta ja saatavuutta parhaimmillaan. Lisäksi metsänhoidon suositusten ylläpito ja päivittäminen helpottuu, jolloin tieto uusista toimintamalleista siirtyy metsätöiden toteuttajille ja metsänomistajille nopeasti.

Uudenlaista liiketoimintaa tiedon hyödyntämisellä

Odotukset uudenlaisen liiketoiminnan rakentumiselle leijuvat ilmassa. Suositustiedon kattavan käytön mahdollistavat esimerkiksi päätöstukisovellukset, jotka tuottavat metsänkäsittelyvaihtoehtoja metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti. Tapion ja Simosolin yhteistyössä toteuttama Etapio-päätöstukisovellus ottaa metsänhoidon suositukset käyttöön rajapinnan kautta alkusyksystä. Suomen metsäkeskuksen ylläpitämään metsään.fi-palveluun integroidaan rajapintapalvelu myös tulevan syksyn aikana. Tällöin palvelussa oleviin toimenpide-ehdotuksiin tulee metsänhoidon kuvaustiedot digitaalisista suosituksista.

Metsäala voi toimia hienona esimerkkinä avoimen tiedon hyödyntämisessä, reaaliaikainen tieto mahdollistaa uutta liiketoimintaa!

Kirjoittaja Kati Kontinen toimii Tapiossa johtavana asiantuntijana ja projektipäällikkönä Digitaaliset metsänhoidon suositukset -projektissa. Twitterissä @KatiKontinen

Lue lisää aiheesta Digitaaliset metsänhoidon suositukset 

Twitterissä: digitalisointipäivät

Metsänhoidon suositukset on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle. Suositukset on osa kansallisen metsästrategian toteutusta.