Tapion raportti nro 26

Ilmastoriskit yritysten arvoketjuissa – Tavoitteena ilmastokestävyyden vahvistuminen

Muuttuva ilmasto edellyttää myös yrityksiltä riskienhallintaa ja uusien käytäntöjen hallitsemista. Ilmastoresilienssin eli ilmastokestävyyden vahvistaminen on tehokkainta varautumista ilmastonmuutoksen globaaleihin ja kotimaisiin vaikutuksiin. Muutoksiin varautuminen ja riskien ennakointi voivat tuoda yritykselle merkittäviä kustannussäästöjä sää- tai ilmastoriskien toteutuessa.

Yritysten kannalta erityisen merkittävät ovat ne ilmastonmuutoksen vaikutusketjut, jotka liittyvät sen omiin arvoketjuihin. Käsillä oleva raportti tarjoaa yrityksille tietoa ja välineitä siihen, millä tavalla arvoketjuihin kohdistuvia ilmastoriskejä voidaan arvioida ja hallita.

Lataa Ilmastoriskit yritysten arvoketjuissa -raportti (pdf)

Ilmastoriskit yritysten arvoketjuissa – Tavoitteena ilmastokestävyyden vahvistuminen

Arnkil, N., Lahti, E. & Lemström, A. 2018. Ilmastoriskit yritysten arvoketjuissa. Tavoitteena ilmastokestävyyden vahvistuminen. Tapion raportteja nro 26.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-62-0