Tapion raportti nro 34

Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin – tutkimus metsänhoitoaktiivisuudesta

Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin -hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka metsänhoitoaktiivisuudeltaan erilaiset metsänomistajat eroavat toisistaan tavoitteiltaan ja suhtautumisessa mm. metsäneuvontaan, metsäasioiden oppimiseen ja palveluntarjoajiin. Lisäksi selvitettiin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa vähäiseen metsänhoitoaktiivisuuteen.

Taloudellinen ohjaus ei toimi suunnitellusti, jos päätöksiä ei tehdä taloudellisten tekijöiden perusteella. Metsäasioiden hoitaminen on usein osa kotitalouden taloutta, ei yritys- tai elinkeinotoimintaa. Tämä tarkoittaa, että toimia rajoittaa mm. käytettävissä oleva aika ja muut kiinnostuksen kohteet.

Metsänomistajat eroavat toisistaan selvästi niin tavoitteiltaan kuin valmiudeltaan ottaa ammattilaisten apua vastaan. Tämä merkitsee tarvetta metsänomistajan kuunteluun sekä palveluiden ja neuvonnan räätälöintiin.
Tutkimuksen toteutti PTT. Hankkeen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.

Lataa Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin -raportti tästä (pdf)

Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin — tutkimus metsänhoitoaktiivisuudesta

Haltia, E. & Valonen, M. 2018. Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin – tutkimus metsänhoitoaktiivisuudesta. Tapion raportteja nro 34.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-70-5