Tapion raportteja nro 59

Luontoviisas metsätalous, esiselvitys

Luontoviisas metsätalous -esiselvityksessä kartoitettiin metsäsektorin toimijoiden näkemyksiä metsätalouden luontovaikutuksista sekä luontovaikutusten mittaamisen ja seurannan tarpeista. Selvitystä varten haastateltiin metsäteollisuuden puunhankintaorganisaatioita, metsänomistajia, metsäpalveluiden tarjoajia sekä metsäteollisuustuotteiden myyntiorganisaatioita.

Selvityksen mukaan suomalainen metsäala tarvitsee enemmän tietoa metsätalouden luontovaikutuksista ja parempia tapoja seurata niitä. Suurin osa selvitykseen haastatelluista tahoista näkee myös hyödyllisenä, että metsäalalle kehitetään yhtenäiset menettelyt luontovaikutusten seuraamiseksi.

Lataa Luontoviisas metsätalous, esiselvitys (pdf)

Luontoviisas metsätalous, esiselvitys

Maajärvi, M. & Schneider, H. 2023, Luontoviisas metsätalous, esiselvitys. Tapion raportteja nro 59.

© Tapio Oy

ISBN: 978-952-7435-22-9

ISSN: 2342-804X

Työn tilaaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra