Tapion raportti nro 11

Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita

Vaihtoehto yksityismetsätalouden uudeksi kannustejärjestelmäksi on yhdistelmä erilaisista kannustimista, jotka painottuvat suoran tuen sijaan välillisiin keinoihin. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa kannustejärjestelmän kehittämisestä ja linjauksista. Niiden pohjana on useita selvityksiä.

Tapio Oy on selvittänyt vaihtoehtoja metsätalouden uudeksi kannustejärjestelmäksi. Selvitys perustuu metsänomistajakyselyyn, asiantuntijahaastatteluihin, työpajoihin ja kirjallisuuteen. Työ tehtiin maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

Lataa Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita tästä (pdf)

Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita

Greis, I., Koistinen A., Salo, T. & Tenhola, T. (toim.). 2016. Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita. Tapion raportteja nro 11.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-41-5