Tapion raportti nro 7

Puun tarjonta yksityismetsissä

Tässä katsauksessa on analysoitu läpi yli 50 tutkimusta, joissa käsitellään yksityismetsien puun tarjontaan vaikuttavia tekijöitä. Metsänomistajista profiililtaan monitavoitteiset hakkaavat eniten, virkistyskäyttäjät ja epätietoiset vähiten. Metsänomistajakunnassa eläkeläisten ja naisten osuus lisääntyy. Keskimäärin omistajien tavoitteissa muut kuin taloushyödyt ovat tulossa yhä tärkeämmiksi. Muutosten myötä metsänomistajien tavoitteet muuttuvat, ja myös puukauppa muuttaa muotoaan.

Lataa Puun tarjonta yksityismetsistä tästä (pdf)

Puun tarjonta yksityismetsistä

Päivinen, R., Mäki, P. & Lehtoviita, J. 2016. Puun tarjonta yksityismetsistä. Tapion raportteja nro 7.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5632-33-0 (pdf)
ISBN 978-952-5632-34-7 (nidottu)