Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoinPage 2

Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin

Hankkeen tavoitteena on lisätä metsäalan ammattilaisten viestinnän vaikuttavuutta parantamalla viestijöiden ja metsänomistajille palveluita tarjoavien metsäammattilaisten tietoisuutta metsänomistajien metsäsuhteesta sekä lisätä metsäsuhdetarkasteluun käytännön sovelluksia.

Hankkeessa luodaan malleja, kuinka metsäsuhteeltaan erilaisille metsänomistajaryhmille on hyvä viestiä sekä väline metsäsuhteen suuntaa-antavaan tunnistamiseen. Malleja konkretisoidaan esimerkein, kuten kuinka viesti metsän käsittelystä voi olla erilainen erilaisille tunnetyypeille. Kannustavalla, metsänomistajan tavoitteet selkeästi huomioon ottavalla viestinnällä parannetaan myös mm. Metsänhoidon suositusten vaikuttavuutta. Tuotettavaa materiaalia voidaan hyödyntää eri organisaatioiden viestinnässä ja toiminnan kehittämisessä.

Tausta

Aktiivisesta neuvonnasta ja viestinnästä huolimatta metsiemme hoitorästejä ei ole saatu purettua tarvittavassa määrin. Tilanteen parantamiseksi viestinnän resursseja olisi käytettävä aiempaa tehokkaammin. Uutena näkökulmana voidaan ottaa huomioon, että jopa 95 % päätöksistämme tehdään tiedostamattamme mm. intuition ja emootion avulla. Viestinnän ja palveluiden on siis vedottava ensi hetkestä alkaen metsänomistajille merkityksellisiin teemoihin. Esimerkiksi taloudellinen ohjaus ei toimi suunnitellusti, jos päätöksiä ei tehdä taloudellisten tekijöiden perusteella.

Metsänomistajat eroavat toisistaan selvästi niin tavoitteiltaan kuin valmiudeltaan ottaa ammattilaisten apua vastaan. Tämä merkitsee tarvetta metsänomistajan kuunteluun sekä palveluiden ja neuvonnan räätälöintiin.

Suomalaisten metsäsuhteiden tila -hankkeessa (MMM, Suomen Metsäyhdistys ja Lusto) on saatu metsäsuhteista tuoretta tietoa, jota hyödynnetään tässä hankkeessa.

Toteutus

Työn toteuttaa Tapio yhteistyössä Kantar TNS Oy:n ja Suomen Metsäyhdistys ry:n kanssa. Lisäksi yhteistyössä on ollut mukana PTT ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK.  Vuonna 2019 päättyvän hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tuloksia

Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin — tutkimus metsänhoitoaktiivisuudesta

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka metsänhoitoaktiivisuudeltaan erilaiset metsänomistajat eroavat toisistaan tavoitteiltaan ja suhtautumisessa mm. metsäneuvontaan, metsäasioiden oppimiseen ja palveluntarjoajiin. Lisäksi selvitettiin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa vähäiseen metsänhoitoaktiivisuuteen. Haltia, E. ja Valonen, M. 2018.

Tulossa: Tutkimustulokset metsänomistajien arvostuksista, Kantar TNS

Tulossa: Työväline metsäsuhteen suuntaa-antavaan tunnistamiseen

Tulossa: Malleja viestintään

Tuloksia esitellään erilaisissa metsäammattilaisten tilaisuuksissa, mm. Metsäpäivät 2019 -tapahtuman työpajassa 1.11.2019.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Arto Koistinen, puh. 040 779 3186, arto.koistinen@tapio.fi

Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvitys (pdf). Kestävästi metsäsuhteessa –hanke 14.3.2018
Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Metsäyhdistys ja Lusto – Suomen Metsämuseo