Monimetsä-hanke viestii luonnonhoidon keinoista metsänomistajille ja metsäalan muille toimijoille.  Tältä sivulta löytyvät Monimetsä-videot esittelevät keskeisiä talousmetsien luonnonhoidon keinoja.

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Jätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Luonnonhoidon tarkistuslista

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Edistetään luontoarvoja peltojen reunavyöhykkeillä

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Säästetään haavat

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Jätetään vesien varsille suojavyöhykkeet

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Tehdään tekopökkelöitä

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Jätetään säästöpuita ja säästöpuuryhmiä

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Säästetään lahopuut

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Turvataan erityiset lajiesiintymät

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Turvataan monimuotoisuudelle tärkeät luontokohteet