Metsät ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ilmastonmuutos haastaa megatrendinä metsien roolia ja herättää erilaisia näkemyksiä metsien kokonaiskestävästä käytöstä. Käytännön metsäammattilaisilla on tärkeää olla realistinen kuva siitä, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa metsätalouden harjoittamisen näkökulmasta ja mitä näkökulmia sekä haasteita teemaan liittyy.

Ilmastokestävä metsätalous -opetusmateriaali antaa metsäammattilaisille hyvät perustiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista käytännön metsätalouteen ja auttaa suunnittelemaan metsänhoitoratkaisuja, joilla vähennetään metsien käytön, erityisesti turvemaametsien haitallisia ilmastovaikutuksia. Opetusmateriaali on myös hyödyllistä taustatietoa keskusteluun ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen keinoista metsien käyttöä koskevissa päätöksentekotilanteissa. Opetusmateriaalin sisältö pohjautuu Tapion koordinoimaan Metsänhoidon suositukset -kokonaisuuteen, joka kokoaa metsänhoidon parhaat käytännöt metsäammattilaisten ja metsänomistajien käyttöön.

Ilmastokestävä metsätalous -opetusmateriaali on suunniteltu ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen metsäopetukseen, mutta se soveltuu omatoimiseen oppimiseen kaikille metsätalouden ilmastovaikutuksista ja niiden hallinnasta kiinnostuneille.

Opetusmateriaalit

Yleistietoa ja opastukset

Verkko-opetusmateriaali

Opetusmateriaalin vapaasti ladattavat versiot lähteineen

Opetusmateriaalin materiaalipankki

Tiedotteet

Rahoitus

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

Metsämiesten säätiö

Yhteistyökumppanit

Tapion yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Metsäkoulutus ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Koneyrittäjät, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry,  ja Teollisuusliitto.

Ilmastokestävä metsätalous opetusmateriaalit - hankkeen yhteistyökumppanien logot

  • Tiina Törmänen
  • Metsänhoidon ilmastoasiantuntija
  • tiina.tormanen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6510
  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067