Metsät ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ilmastonmuutos haastaa megatrendinä metsien roolia  ja herättää erilaisia näkemyksiä metsien kokonaiskestävästä käytöstä. Käytännön metsäammattilaisilla on tärkeää olla realistinen kuva siitä, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa metsätalouden harjoittamisen näkökulmasta ja mitä näkökulmia sekä haasteita teemaan liittyy.

Koulutuspaketin tavoite

Hankkeen päätavoitteena on koota tiivis ja havainnollinen opetusmateriaali, joka auttaa metsäalan ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajia viestimään opiskelijoille, mitä ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen tarkoittaa käytännön metsätalouden päätöksenteon näkökulmasta. Lisäksi opetusmateriaali kasvattaa opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista käytännön metsätalouteen ja metsänhoitoon.

Ilmastokestävä metsätalous -opetusmateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen metsäopetukseen, mutta se soveltuu käytettäväksi kaikille metsätalouden ilmastovaikutuksista kiinnostuneille. Tuotettavan materiaalin sisältö pohjautuu Tapion koordinoimaan Metsänhoidon suositukset -kokonaisuuteen, joka kokoaa metsänhoidon parhaat käytännöt.

Työn aikataulu

Hanke on aloitettu kesällä 2020 ja päättyy helmikuussa 2021.

Tapahtumat ja tiedotteet

 • Tiedote 4.9.2020: Aloitustiedote
 • Tiedote 28.1.2020: Tuloswebinaari
 • Tuloswebinaari 24.2.2021: Tilaisuus oli tarkoitettu metsäalan opettajille, metsäammattilaisille sekä metsänomistajille.
 • Tiedote 2.3.2021: Lopputiedote

Opetusmateriaalit

Yleistietoa ja opastukset

Verkko-opetusmateriaali

Opetusmateriaalin vapaasti ladattavat versiot lähteineen

Opetusmateriaalin materiaalipankki

Rahoitus

Hanketta rahoitti Metsämiesten säätiö.

Metsämiesten säätiö

Yhteistyökumppanit

Tapion yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Metsäkoulutus ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Koneyrittäjät, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry,  ja Teollisuusliitto.

 

    

     

 

 • Tiina Törmänen
 • Metsänhoidon ilmastoasiantuntija
 • tiina.tormanen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6510
 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067