Metsäalan viestinnän vaikuttavuutta on mahdollista lisätä parantamalla viestijöiden ja metsänomistajille palveluita tarjoavien metsäammattilaisten tietoisuutta metsänomistajien metsäsuhteesta.

Hankkeessa on kuvattu, kuinka metsäsuhteeltaan erilaisille metsänomistajaryhmille on hyvä viestiä. Kannustavalla, metsänomistajan tavoitteet selkeästi huomioon ottavalla viestinnällä parannetaan myös mm. Metsänhoidon suositusten vaikuttavuutta. Tuotettua materiaalia voi hyödyntää eri organisaatioiden viestinnässä ja toiminnan kehittämisessä.

Tausta

Aktiivisesta neuvonnasta ja viestinnästä huolimatta metsiemme hoitorästejä ei ole saatu purettua tarvittavassa määrin. Tilanteen parantamiseksi viestinnän resursseja olisi käytettävä aiempaa tehokkaammin. Uutena näkökulmana voidaan ottaa huomioon, että jopa 95 % päätöksistämme tehdään tiedostamattamme mm. intuition ja emootion avulla. Viestinnän ja palveluiden on siis vedottava ensi hetkestä alkaen metsänomistajille merkityksellisiin teemoihin. Esimerkiksi taloudellinen ohjaus ei toimi suunnitellusti, jos päätöksiä ei tehdä taloudellisten tekijöiden perusteella.

Metsänomistajat eroavat toisistaan selvästi niin tavoitteiltaan kuin valmiudeltaan ottaa ammattilaisten apua vastaan. Tämä merkitsee tarvetta metsänomistajan kuunteluun sekä palveluiden ja neuvonnan räätälöintiin.

Suomalaisten metsäsuhteiden tila -hankkeessa (MMM, Suomen Metsäyhdistys ja Lusto) on saatu kaikkien suomalaisten metsäsuhteista tietoa, jota on hyödynnetty tässä hankkeessa.

Toteutus

Työn toteutti Tapio yhteistyössä Suomen Metsäyhdistys ry:n ja Kantar TNS Oy:n kanssa. Lisäksi 2018 yhteistyössä on ollut mukana Pellervon taloustutkimus PTT ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Vuoden 2019 lopussa päättyneen hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Tuloksia

Kantarin selvitys, yhteenveto metsänomistajien arvostuksista (pdf) →

Metsäsuhteiden tunnetyyppien luonnehdinnat ja tärkeimmät kaaviot, (PowerPoint) ja (pdf) →

Kysymyksiä metsänomistajan metsäsuhteen kuunteluun (pdf) →

Kantarin selvitys, data ja kaaviot (Excel-taulukko pyynnöstä sähköpostitse, tarja.ollas@tapio.fi)

Tiedote selvityksen tuloksista 3.7.2019: Kysely: Nuorempi metsänomistajien sukupolvi on arvoiltaan yhä monimuotoisempi →

Tiedote hankkeen tuloksista 30.11.2019: Harkitseva hyödyntäjä vai seurallinen fiilistelijä? Metsänomistajien metsäsuhteista uutta tietoa

Tuloksia on esitelty erilaisissa metsäammattilaisten tilaisuuksissa.  Metsäpäivät 2019 -tapahtumassa 1.11.2019 järjestettiin työpaja.

2018

Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin — tutkimus metsänhoitoaktiivisuudesta
Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka metsänhoitoaktiivisuudeltaan erilaiset metsänomistajat eroavat toisistaan tavoitteiltaan ja suhtautumisessa mm. metsäneuvontaan, metsäasioiden oppimiseen ja palveluntarjoajiin. Lisäksi selvitettiin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa vähäiseen metsänhoitoaktiivisuuteen. Haltia, E. ja Valonen, M. 2018.

Lisätietoa

Hankkeen projektipäällikkö, puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen, Tapio Oy, arto.koistinen(at)tapio.fi, puh. +358 40 779 3186

Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvitys (pdf). Kestävästi metsäsuhteessa –hanke 14.3.2018
Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Metsäyhdistys ja Lusto – Suomen Metsämuseo