Tapio toteutti keväällä 2019 yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa metsäammattilaisille koulutuskiertueen aiheesta Metsäneuvonta ja Metsänhoidon suositukset 2019. Lisäksi joulukuussa järjestettiin suomen- ja ruotsinkieliset webinaarit jatkuvasta kasvatuksesta. Tälle sivulle on koottu tilaisuuksien koulutusmateriaalit ja tallenteet. 

Koulutuksen tavoitteena oli antaa metsäneuvojille, metsäpalveluiden myyjille ja puunostajille tietoa uusimmista Metsänhoidon suosituksista. Teemoina olivat erityisesti jatkuva kasvatus ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen metsätaloudessa. Koulutusten toisena pääaiheena oli asiakaskokemuksen kehittäminen.

Metsäammattilaisille tarkoitetussa webinaarissa käytiin lävitse keskeiset näkökohdat jatkuvaa kasvatusta koskevista uusimmista Metsänhoidon suosituksista. Metsänkasvatustapojen monipuolistaminen on kansallinen tavoite, mihin jatkuva kasvatus tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon. Suositukset auttavat metsäalan ammattilaisia tarjoamaan metsänomistajien tavoitteisiin sopivia ratkaisuja metsien käsittelyyn eri tilanteissa.

Webinaaritallenteet, jatkuva kasvatus

Videoiden alla on linkit diaesityksiin.

Jatkuva kasvatus Metsänhoidon suosituksissa, totta vai tarua -webinaari 10.12.2019

Esityksen pitää puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen Tapiosta ja kommentoijana toimii Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes.

Webinaarin diaesitys (pdf)

Kontinuerlig bestånd­svård i Skogsvårds­rekommen­dationerna, fakta eller fiktion -webbinarium 10.12.2019

Ämnet presenteras av Henry Schneider, expert på skogsresursdata, från Tapio. Skogsvårdsexpert Annikka Selander från Skogscentralen kommenterar.

Presentation (pdf)

Asiantuntijoiden esitykset 2019

Yhdistä työssäsi Metsänhoidon suositukset ja metsätieto (pdf)
Kalle Vanhatalo, Tapio Oy

 • Miten metsätietoa ja Metsänhoidon suosituksia voi hyödyttää omassa työssä?

 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen – mitä vaatii metsätalouden toimilta? (pdf)
Arto Koistinen, Tapio Oy

 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, mitä vaatii metsätalouden toimilta?
 • Ilmastonmuutoksen vaikutuksia puuston kasvuun
 • Ilmastonmuutoksen aiheuttamien tuhoriskien hallinta
 • Sopeutumisen keinot metsätaloudessa

 

Uudet suositukset jatkuvaan kasvatukseen – kuinka tulisi toimia? (pdf)
Arto Koistinen, Tapio Oy

 • Mitä uutta jatkuvan kasvatuksen suosituksissa?
 • Metsänkasvatuksen käsitteitä
 • Metsänuudistuminen jatkuvassa kasvatuksessa
 • Hakkuut ja hoito
 • Jatkuvan kasvatuksen talous, riskit ja vaikutukset

 

Askeleet kohti entistä parempaa asiakaskokemusta (pdf)
Tarja Ollas, Tapio Oy

 • Metsänomistajat neuvonnan asiakkaina
 • Miten rakentaa hyvä asiakaskohtaaminen?
 • Suomalaisten metsäsuhteet

 

Uppdaterade skogsvårdsrekommendationer (pdf)
Henry Schneider, Tapio Oy

 • Nya riktlinjer för hyggesfria metoder och anpassning till ett klimat i förändring.

 

Katsaukset paikalliseen metsätalouteen

Kuopio 26.3.2019, Metsäneuvonta ja metsänhoidon suositukset, Helena Reiman, aluejohtaja, Suomen metsäkeskus Katso esitys (pdf) →

Tampere 28.3.2019, Metsäneuvonta ja metsänhoidon suositukset, Helena Herttuainen, aluejohtaja, Suomen metsäkeskus Katso esitys (pdf) →

Oulu 11.4.2019, Pohjois-Suomen katsaus, Eljas Heikkinen, metsänhoidon asiantuntija, Suomen metsäkeskus Katso esitys (pdf) →

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067