Tältä sivulta löydät kootusti Monimetsä-hankkeessa tuotettuja julkaisuja ja muita aineistoja.

Luonnonhoidon tilauslomake – Luonnonhoidon tilauslomakkeen avulla metsänomistaja voi viestiä tiettyyn metsikkökuvioon ja toimenpiteeseen liittyvistä luonnonhoidon tavoitteista ja toteutuksesta. Täytetty lomake voidaan lähettää esimerkiksi tarjouspyynnön tai toimeksiannon liitteenä tai antaa metsäammattilaiselle tapaamisen yhteydessä.

Talousmetsien luonnonhoidon hyödyt ja kustannukset (pdf) – Monimetsä-hankkeessa tuotettu julkaisu yleisimmistä luonnonhoidon keinoista, niiden hyödyistä, kustannuksista ja toteutuksesta metsänomistajien päätöksenteon tueksi.

Luonnonhoito talousmetsien arjessa vuonna 2020 – Raporttiin on koottu tietoa talousmetsien luonnonhoidon kehittämistarpeista. Raportti auttaa ymmärtämään, millaisilla toimenpiteillä luonnonhoito saadaan nykyistä tiiviimmin osaksi talousmetsien arkea.