Monimetsä-tapahtumissa esitellään talousmetsien luonnonhoidon kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja puuntuotannon rinnalla. Koulutuksia, webinaareja ja tapahtumia on tarjolla sekä metsänomistajille, että metsäammattilaisille. 

Monimetsä tapahtumien tavoitteena on lisätä metsänomistajien tietämystä talousmetsien luonnonhoidon merkityksestä ja keinoista. Samalla vahvistetaan metsäammattilaisten edellytyksiä toteuttaa suositeltavia luonnonhoitokeinoja käytännössä.

Monimetsä-koulutus metsäammattilaisille

Monimetsä toimijakoulutus

Metsäalan toimijoille suunnatussa koulutuspäivässä esitellään talousmetsien luonnonhoidon kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja puuntuotannon rinnalla, ja miten metsänomistajan toiveet voidaan entistä paremmin ottaa huomioon monimuotoisuuden turvaamisessa ja vesiensuojelussa. Koulutukseen kuuluu etukäteen tallennettu sisäosuus ja erillinen iltapäivän pituinen maasto-osuus.

Koulutuksiin voi ilmoittautua Metsäkeskuksen tapahtumakalenterissa

Monimetsä-koulutus metsänomistajalle

Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkit

Kesän ja syksyn aikana ympäri Suomea järjestettävillä Laatuloikka luonnonhoitoon – lenkeillä metsänomistajilla on mahdollisuus saada tietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä metsän- ja luonnonhoitoon. Noin 2 tunnin pituisilla maastokävelyillä esitellään talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja mahdollisuuksia. Lenkeillä käsiteltäviä ja maastossa nähtäviä asioita ovat mm. säästöpuut, luontokohteet, riistatiheiköt ja vesiensuojelun suojavyöhykkeet.

Lenkkeihin voi ilmoittautua Metsäkeskuksen tapahtumakalenterissa

Monimetsä-webinaarit metsänomistajille, katso tallenne

Monimetsä-hankkeen teemawebinaarisarja keskittyi talousmetsien luonnonhoitoon. Webinaareissa jaettiin tietoa, esimerkkejä ja vinkkejä siihen, miten kullakin teemaluennolla käsiteltäviä luonnonhoidon asioita voi ottaa huomioon ja toteuttaa omassa metsässä. Katso tallenne viidestä eri aiheesta:

12.5.2020 LAHOPUUSTO, Hannes Pasanen, Tapio:
19.5.2020 SÄÄSTÖPUUT, Lauri Saaristo, Tapio
26.5.2020 TAIMIKON- JA LUONNONHOITO SEKÄ RIISTANHOITO, Annikka Selander, Metsäkeskus
2.6.2020 VESIENSUOJELU, Riikka Salomaa, Metsäkeskus
6.5.2020 Naturhänsyn i ekonomiskogen, Annikka Selander och Nina Jungell
  • Under kvällen får du veta mer om hur du med enkla medel kan upprätthålla och öka den biologiska mångfalden i din skog. Naturhänsyn är en del av god skogsvård. På varje skogsfigur och i samband med varje arbete finns möjligheter att påverka.
  • Finlands skogscentral och projektet Monimetsä ordnar ett svenskspråkig webbinarium om naturhänsyn i ekonomiskogen.
  • Se inspelning: Monimetsä: Naturhänsyn i ekonomiskogen – enklare än du tror, Webbinarium

Monimetsä-tapahtumat ovat osa Monimetsä-hanketta, jota toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n ja MTK ry:n kanssa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Monimetsä-hanke on metsäalan yhteinen ponnistus luonnon monimuotoisuuden ja vesien suojelun edistämisen puolesta. Monimetsä kokoaa talousmetsien luonnonhoidon keinot yhteen ja kouluttaa, neuvoo ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään niitä. Hanke edistää Kansallista metsästrategiaa. 

 

 

 

 

  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055