Talousmetsien luonnonhoidon hyvät käytännöt uudessa opiskeluaineistossa

7.1.2020

Talousmetsien luonnonhoidon omatoimiseen opiskeluun on laadittu uusi opiskeluaineisto vapaasti käytettäväksi. Tapiossa valmistellut tehtävät ja työkirja on tarkoitettu metsäammattilaisille, metsänomistajille ja alan opiskelijoille. Aineistot perustuvat Metsänhoidon suosituksiin ja talousmetsien luonnonhoidon työoppaaseen. Aineistot ovat saatavilla suomen- ja  ruotsinkielisinä Tapion verkkosivuilta.

Talousmetsien luonnonhoitoon on tarjolla laaja valikoima hyviä käytäntöjä, joita voidaan soveltaa niin metsänhoitotöissä kuin puunkorjuussa.  Vahva luonnonhoidon ja vesiensuojelun osaaminen tehostaa työntekoa, vähentää virheitä toimenpideratkaisuissa ja kohentaa metsätalouden ekologista kestävyyttä. Monimuotoisuuden vahvistaminen käy osaajalta sujuvasti päivittäisen työn edetessä.

Monet työnantajat kannustavat työntekijöitään Metsäalan luonnonhoitokortin suorittamiseen, johon nyt julkaistut aineistot auttavat valmentautumaan.

Metsäalan luonnonhoitokortin osaamisvaatimukset uudistettiin 2018. Tuolloin havaittiin, että metsäammattilaiset tarvitsevat suomen- ja ruotsinkielistä opiskeluaineistoa, jota voi käyttää omatoimisesti. Aineisto haluttiin tehdä maksuttomaksi ja sähköiseksi, jotta kustannukset tai saatavuus eivät muodostuisi kenellekään rajoitteeksi”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Ari Nieminen Tapiosta.

Talousmetsien luonnonhoidon opiskeluaineisto

Uusi opiskeluaineisto muodostuu kahdesta sähköisestä osasta: monivalintatehtävistä ja työkirjasta.

Tehtävien laadinnassa johtoajatuksena oli käytännönläheisyys ja työelämän tarpeet. Kaikki työlajit ovat sellaisia, että niissä voi toimia luonnonhoitoa edistäen ilman, että siitä olisi haittaa työn sujuvuudelle”, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Hannes Pasanen Tapiosta.

Monivalintatehtäviin vastataan verkossa. Tehtävien suorittaja voi palvelussa tarkistaa vastauksensa ja saa palautteen, miten hyvin tuntee luonnonhoidon käsitteet ja metsätöissä suositeltavat toimenpiteet.

Työkirjassa on Metsänhoidon suosituksiin ja sitä täydentävään luonnonhoidon työoppaaseen perustuvia opiskelutehtäviä. Työkirja on tarkoitettu opetuskäyttöön kursseille ja oppilaitoksille, mutta sitä voi käyttää myös omatoimisesti. Opettajille on laadittu avuksi mallivastauksia. Molemmat opiskeluaineiston osat ovat saatavilla suomen- ja ruotsinkielisinä.

Opiskeluaineistot on julkaistu vapaaseen käyttöön. Niiden valmistelun on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.

Aineistot on koottu Tapion verkkosivuille:  Talousmetsien luonnonhoidon opiskeluaineisto. ja  Studiematerial – Naturvård i ekonomiskogar

Työoppaasta on uusi ruotsinnos Naturvård i ekonomiskogar

Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon, työopas on tarkistettu ja päivitetty vuonna 2019. Oppaasta on tehty ruotsinnos Råd i god skogsvård, Naturvård i ekonomiskogar, arbetsmanual.

Linkit talousmetsien luonnonhoidon opiskeluaineistoihin

Talousmetsien luonnonhoidon opiskeluaineisto 
Työopas: Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon
Studiematerial – Naturvård i ekonomiskogar 
Arbetsmanual, Råd i god skogsvård, Naturvård i ekonomiskogar, arbetsmanual

 

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047