Monivalintatehtävät

Tehtävät perustuvat Metsänhoidon suositukset -pääteoksen ja Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon -työoppaan (2019) sisältöihin. Lisäksi opiskelussa kannattaa käyttää eri verkkopalveluista löytyviä kasvioppaita ja muuta luonnonhoidon materiaalia.

Sisällys
 1. Luonnonhoidon perusteet ja metsien käsittely
 2. Luontokohteet ja niiden huomioon ottaminen
 3. Monimuotoisuuden rakennepiirteiden turvaaminen ja vahvistaminen
 4. Vesiensuojelu
 5. Energiapuun korjuu
 6. Monikäyttö ja maisemanhoito, riistanhoito sekä kulttuuriperintökohteet
 7. Lajintunnistus

Työkirja

Alla olevista linkeistä voit ladata talousmetsien luonnonhoidon opiskelua tukevan työkirjan. Voit valita joko tulostettavan työkirjan tai tietokoneella täytettävän version.

Tulostettava työkirja (PDF)

Tietokoneella täytettävä työkirja (PDF)

Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon, työopas (pdf)

Metsänhoidon suositukset, pääteos (pdf)

Metsänhoidon suositukset -verkkopalvelu, aina ajantasaiset suositukset

 • Lauri Saaristo
 • Johtava asiantuntija
 • lauri.saaristo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6055
 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047