Metsätuhojen hallintaan tulossa uusia metsänhoidon suosituksia 

1.9.2021

Muuttuva ilmasto lisää tarvetta ennakoida metsätuhoriskejä alueellisesti ja sopeutua niihin jo nyt. Metsänhoidon suosituksiin valmistellaan parhaillaan uusia malleja, jotka auttavat metsänomistajia varmistamaan metsiensä elinvoimaisuuden ja toimimaan oikein tuhon sattuessa. 

Metsätuhot – pitääkö olla huolissaan? -webinaari käynnisti kesällä 2021 metsänhoidon suositusten uudistamisen tuhoriskien näkökulmasta. Tilaisuudessa kuultiin tutkijoita ja metsänomistajia. Vastaus kysymykseen oli, että huolen aiheita on, mutta niitä voidaan hallita hyvällä tietopohjalla ja metsänhoidolla.

Metsänhoidon suositukset – Ilmastokestävä metsätalous -hankkeessa on ryhdytty kokoamaan tietoa, kuinka metsien elinvoimaisuutta ylläpidetään muuttuvassa ilmastossa. Suosituksiin laaditaan kuvaukset merkittävimmistä tuhoriskeistä ja niiden metsänhoidollisista hallintakeinoista. Hankkeessa käsitellään erityisesti juurikääpä-, kirjanpainaja-, tuuli-, lumi-, kuivuus- ja metsäpaloriskejä.

Sorkka-sisarhankkeessa (Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta) keskitytään hirviin ja muihin sorkkaeläimiin. Hanke täydentää osaltaan sisältöä metsänhoidon suosituksiin ilmastokestävyyden näkökulmasta.

Tavoitteena on antaa reseptejä, kuinka metsiä voi kasvattaa niin, että niiden tuhonkestävyyttä parannetaan.

Suositusten käyttäjien toive on kuultu – myös tuhoista toipumiseen tulossa suosituksia

Metsänhoidon malleja pitää sopeuttaa alueellisesti, jotta metsänomistajat voivat ennakoida riskejä ja valmistautua paremmin. Viime vuonna Metsänhoidon suositusten pyöreä pöytä -tapaamisissa tuotiin esiin, että myös tuhoista toipumiseen tarvittaisiin suosituksia. Suositusten käyttäjien toive on kuultu. Projektissa kuvataan keinoja, joiden avulla metsänomistajat osaavat toimia metsissään oikein tuhon sattuessa.

Metsäammattilaisille kootaan selkeitä suuntaviivoja riskienhallintaan eri metsänkasvatusstrategioissa. Mitä riskirakenteita metsistämme löytyy ja kuinka pienennämme niissä tuhoriskejä? Suosituksissa annetaan neuvoja päätöksentekoon niin metsätilan, metsikön kuin yksittäisten toimenpiteiden tasolla. Huomioon otetaan ajallinen tarkastelu lyhyestä pitkään. Uudet suositukset julkaistaan 2022.

 – Emme valitettavasti pysty ennustamaan myrskytuulien liikkeitä, mutta annamme metsänomistajille laajennetun metsänhoidon työkalupakin, jolla he voivat paremmin pienentää riskejä omissa metsissään, sanoo metsänhoidon asiantuntija Varpu Kuutti Tapiosta.

Metsänhoidon suosituksia valmistellaan laajassa yhteistyössä tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa. Tapiossa metsätuhoteeman asiantuntemusta on juuri vahvistettu, kun senior advisoriksi nimitettiin ansiokkaan tutkimusuran tehnyt Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa.

Metsätuhot ja niiden hallinta -osaprojekti kuuluu laajempaan hankkeeseen Metsänhoidon suositukset – ilmastokestävä metsätalous. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö osana Hiilestä kiinni -kokonaisuutta.

Lue lisää:
Webinaari Metsätuhot – pitääkö olla huolissaan?
Metsänhoidon suositukset – Ilmastokestävä metsänhoito 
Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta 

Lisätietoja:
Metsätuhot ja niiden hallinta -osaprojektin päällikkö, metsänhoidon asiantuntija Varpu Kuutti

  • Varpu Kuutti
  • Metsänhoidon asiantuntija
  • varpu.kuutti(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6052