Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Metsätalous pohjavesialueilla

Metsätalous pohjavesialueilla

Hankkeen tarkoituksena on avata ja pitää yllä keskustelua metsäelinkeinotoiminnan mahdollisuuksista pohjavesialueilla. Yhteistyöverkoston avulla tavoitteena on parantaa metsätaloustoimijoiden ja talousvesistä vastaavien toimijoiden sekä viranomaisten keskinäistä kanssakäymistä, vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Hankkeella tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen ja Luken kanssa. Tavoitteena on kehittää toimintamallia pohjavesiviranomaisten ja metsätaloustoimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi erityisesti kunnostusojituksiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on myös saada aikaan pilottialue, jossa seurattaisiin käytännössä kunnostusojituksen vaikutuksia pohjaveteen sellaisella alueella, jota potentiaalisesti käytettäisiin talousveden ottamiseen. Tällä hetkellä tieto esimerkiksi kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveden määrään ja laatuun on puutteellista. Tästä syystä toiminta perustuu varovaisuusperiaatteeseen. Vastaavien seurantakohteiden määrää pitäisi jatkossa kasvattaa, jotta voisimme päivittää pohjavesien osalta metsätalouden vesiensuojelusuositukset ajan tasalle.

Tapiossa järjestettiin hankkeen puitteissa työpaja 7.6.2016. Työpajassa haluttiin kuulla toimijoiden ja viranomaisten kokemuksia metsätaloustoimista pohjavesialueilla. Tavoitteena oli koota yhteen tarpeita hyvistä käytännöistä. Työpajassa pohdittiin myös tutkimustarpeita suositusten jatkokehittämistä varten. Samoin yritettiin löytää ratkaisumalleja joustavalle toiminnalle pohjavesialueilla. Liitteenä ovat pohjavesityöpajan esitykset ja muistio.

Pohjavesityöpajan materiaalit

Pohjavesityöpajan muistio
Metsätalous pohjavesialueilla, Samuli Joensuu, Tapio Oy
Pohjavesikyselyn yhteenveto, Hanna Hentilä, Ritva Britschgi, Syke
Pohjavesialueita koskeva lainsäädantö, Juhani Gustafsson, YM
Enon pohjavesialueen tuloksia, Sirpa Piirainen, Luke