Tiivistelmä osaraporttien sisällöstä (PDF)

Projektin tausta, tarkoitus ja tavoitteet (PDF)

Keskijännitteisten sähköjohtojen vierimetsien määrä ja ominaisuudet (PDF) Kunnittaiset liitteet (ZIP-paketti)

Kaukokartoituksen käyttö keskijännitteisten ilmajohtojen hallinnassa (PDF)

Vierimetsän erikoishakkuusta johtuvat tulonmenetykset (PDF)

OPAS: Puuston aiheuttamat riskit sähkön jakelun toimintavarmuudelle ja metsänhoidon mahdollisuudet riskien vähentämiseen (PDF)

OPAS: Keskijännitteisten ilmajohtolinjan vierimetsän hoitoprojektin suunnittelu ja toteutus (PDF)

Sähkölinjojen vierimetsät -hankesivulle >