Jyväskylässä 11.4.2019 pidetty tilaisuus oli jatkoa Saarijärven 8.11.2018 seminaari- ja keskustelutilaisuuteen, jossa suunniteltiin alueellista tuhkan kierrättämisen mallia pohjoiseen Keski-Suomeen. Jyväskylän Tuhkat talteen ja rahaksi -tilaisuuden tavoite oli suunnitella vastaavaa alueellista tuhkan kierrättämisen mallia eteläiseen Keski-Suomeen.

Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja tuhkan hyödyistä metsälannoitteena, tuhkalannoitteesta metsäsuunnittelussa sekä tuhkalannoitusta koskevista säädöksistä. Lisäksi tilaisuudessa tutustuttiin biotalouden yhteistyömalliin Äänekoskella sekä siihen, miten kiertotalouden toimintamalleja rakennetaan käytännössä. Jyväskylän tilaisuudessa tutustuttiin myös hankkeen tähän mennessä kokoamaan tuhkatietoon pohjoisen Keski-Suomen alueelta sekä koottiin kiinnostus ja edellytykset puutuhkan hyödyntämiseen pohjautuvalle yhteistyömallille eteläisessä Keski-Suomessa.

Esitykset

Tilaisuus kuului PUTKI – Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt -hankkeeseen, jonka päätoteuttajana on Tapio Oy ja osatoteuttajana Apila Group Oy.

Lisätietoa

Hankkeen projektipäällikkö, Ympäristöasiantuntija Maija Kauppila, Tapio Oy, maija.kauppila(at)tapio.fi, +358 44 303 1301

Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Kirsi Mononen, Apila Group Oy, kirsi.mononen(at)apilagroup.fi, +358 50 514 0390