Turvetuotannosta poistuneille suonpohjille ilmastokestävää jatkokäyttöä – uutta tietoa ja menetelmiä esitellään seminaarisarjassa

21.9.2023

Uusia menetelmiä turvetuotantoalueiden jatkokäytön suunnitteluun, ja maanomistajien päätöksenteon tueksi koottua tietoa vaihtoehdoista esitellään syksyn 2023 aikana seminaarisarjassa. Jatkokäyttömuotoja on tarkasteltu monessa eri maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -hankkeessa. Turvetuotannosta poistuvien suonpohjien jatkokäytöllä on väliä, kun tavoitellaan ilmastopäästöjen vähentämistä.

Turvetuotantoalueen sisällä voidaan usein toteuttaa monia jatkokäyttömuotoja. Osalle aluetta voidaan esimerkiksi perustaa lintukosteikko.

Turvetuotannosta poistuvien suonpohjien jatkokäyttöön esitellään vaihtoehtoja ja työkaluja syys-marraskuun 2023 aikana pidettävässä seminaarisarjassa. Turvetuotantoalueet ilmastoviisaaseen jatkokäyttöön -seminaarisarjan järjestävät Tapio, GTK, Syke, Luke, UEF ja SeAMK.

Tilaisuuksissa esitellään muun muassa suonpohjien metsittämisen ja metsäojitettujen soiden ennallistamisen ilmasto- ja vesistövaikutuksia sekä jatkokäytön suunnittelussa hyödynnettäviä paikkatietopohjaisia suunnittelumenetelmiä. Lisäksi julkaistaan toimintamalli turvetuotannosta poistuvien suonpohjien jatkokäytön suunnitteluun.

Seminaarisarja sisältää webinaareja, hybriditilaisuuden sekä vierailuja maastokohteilla. Ohjelman ja aikataulun löydät täältä >

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, ja niistä saavat uutta tietoa niin maanomistajat, suunnittelijat kuin viranomaiset.

Yhteisenä tavoitteena ilmastokestävä maankäyttö

Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden maankäyttö ja kosteikot -teemassa on vuoden 2021 alusta alkaen ollut käynnissä metsäkatoon, metsittämiseen, turvetuotannosta poistuneisiin alueisiin ja kosteikkoihin liittyviä hankkeita. Hankkeissa on laadittu työkaluja, päätöksenteon välineitä ja toimintamalleja turvetuotantoalueiden jatkokäytön suunnitteluun ja toteutukseen. Syksyllä toteutettavassa seminaarisarjassa esitellään näiden hankkeiden tuotoksia.

ELY-keskukset julkaisevat vuoden 2023 aikana myös teemasivuston hankkeiden tuloksista. Sivustolle kootaan kattavasti tietoa turvetuotantoalueiden jatkokäytön vaihtoehdoista maanomistajille ja toimijoille.

Seminaarisarjassa esitellään seuraavien hankkeiden tuloksia: JälkiHiili, Merlin, SysteemiHiili, TuiJa, TURNEE ja Uusisuo. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen maankäyttösektorin toimijoiden tueksi sekä toimijoiden kannustaminen ilmastokestävien maa- ja metsätalouden sekä muiden maankäyttöratkaisujen tekemiseen.

Hiilestä kiinni -hankekokonaisuus on osa maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Kokonaisuutta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja

  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035