Turvetuotantoon vuokratun alueen palautus on tärkeä vaihe turvetuottajalle ja maanomistajalle – uusi neuvontamateriaali antaa vinkkejä

11.1.2024

Merkittävä osa Suomen turvetuotantoalueista sijaitsee vuokramailla. Maanomistajan kannattaa valmistautua alueensa palautukseen hyvissä ajoin, ja suunnitella uutta maankäyttöä huolellisesti. Tapion koostama neuvontamateriaali antaa tietoa erityisesti vuokrasopimuksen päättymisen vaiheeseen.

Turvetuottaja tuntee alueen, jolla on vuosikausia harjoittanut toimintaa. Häneltä kannattaa tiedustella asioista, joilla on vaikutusta suonpohjan jatkokäyttöön. Kuva: Holtti Hakonen, Suomen riistakeskus

Tapio on tuottanut uuden neuvontamateriaalin, jota maanomistajan kannattaa hyödyntää turvetuotantoalueen vuokrasopimuksen päättyessä, ja kun hän harkitsee vaihtoehtoja seuraavaksi maankäyttömuodoksi. Materiaali sisältää tietoa luovutusvaiheesta ja tarjoaa apua jatkokäytön suunnitteluun.

Vuokra-alueen palautus on tuttua työtä turvetuottajille, mutta monelle maanomistajalle se on ainutkertainen tapahtuma. Vaikka maanomistaja päättää itsenäisesti alueensa seuraavasta maankäytöstä, maanomistajan ja turvetuottajan kannattaa keskustella alueen ominaisuuksista ja soveltuvuudesta erilaisiin maankäyttömuotoihin.

”Suonpohjia on siirtynyt monipuoliseen jatkokäyttöön Suomessa kymmeniä tuhansia hehtaareja. Yleisin jatkokäyttö on metsätalous, johon on siirtynyt noin 70 prosenttia suonpohjien pinta-alasta. Muita suosittuja maankäyttömuotoja ovat olleet maatalous ja erilaiset kosteikot”, kertoo metsäasiantuntija Airi Matila Tapiosta.

Vuokrasopimuksen päättää turvetuottajan ja maanomistajan yhteinen muistio

Vuokrasopimus päättyy sovitusti vuokra-ajan päättyessä tai irtisanomalla sopimus aikaisemmin sopimusehtojen mukaisesti. Luovutuksen yhteydessä on hyvä laatia muistio, jossa todetaan luovutushetken tilanne ja vuokrasopimuksen päättyminen. Neuvontamateriaalista löytyy luonnos muistioksi, jota maanomistaja ja turvetuottaja voivat muokata ja täydentää yhdessä sekä vahvistaa allekirjoituksin.

”Maanomistajan ja turvetuottajan on tärkeää ymmärtää vuokrasuhteen päättymiseen liittyvät vastuut ja velvoitteet. Riittävä vuorovaikutus osapuolten välillä on avainasemassa. Kun maanomistaja harkitsee eri vaihtoehtoja seuraavaksi maankäyttömuodoksi, on suositeltavaa hyödyntää asiantuntija-apua, sillä päätöksellä voi olla ylisukupolvisia vaikutuksia”, sanoo MTK Keskusliitto ry:n maankäytön asiantuntija Juho Ikonen.

Uutta neuvontamateriaalia tarvitaan

”Nyt koottu tieto vuokratun turvetuotantoalueen luovutuksesta tulee tarpeeseen. Se ajantasaistaa ja tarkentaa aiempaa materiaalia sekä täydentää viimeaikaisia suonpohjien jatkokäytön hankkeita. Turvetuotannosta poistuville alueille on monenlaisia käyttömahdollisuuksia perinteisten maa- ja metsätalouden lisäksi”, toteaa Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannu Salo.

Turvetuotantoon vuokratun alueen palautus maanomistajalle -neuvontamateriaali tuotettiin metsänomistajien, maanomistajien, metsäalan toimijoiden ja turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkokäytöstä kiinnostuneiden käyttöön.

Tapio koosti neuvontamateriaalin Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden rahoituksella osana Metsitys kestävästi -hanketta. Tekstin laati Airi Matila tukenaan alan asiantuntijoista koostuva taustaryhmä, jonka työskentelyyn osallistui muiden muassa MTK ry. Materiaalin laadinnassa hyödynnettiin Turveteollisuusliiton opasta vuodelta 2008.

Tutustu sivustoon: Turvetuotantoon vuokratun alueen palautus maanomistajalle

Lisätietoa Metsitys kestävästi -hankkeesta

Lisätietoja

  • Airi Matila
  • Metsäasiantuntija
  • airi.matila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6041