Miten kirjanpainaja ja juurikääpä tulisi huomioida metsien käsittelyssä?

Kuusen kasvu kärsii ilmastonmuutoksen myötä. Ilmastonmuutos lisää myös kuusen puustotuhojen riskiä. Tuhonaiheuttajista merkittävimmät ovat juurikääpä ja kirjanpainaja.

Tapio on laatinut opetusmateriaalia, jossa kerrotaan kirjanpainajan ja juurikäävän ekologiasta sekä huomioon ottamisesta metsänhoidossa. Opetusmateriaali antaa niin kuvallisia kuin sanallisia neuvoja tuhoriskien ja metsätuhojen tunnistamiseen. Lisäksi kerrotaan, kuinka metsänhoidossa voidaan ennaltaehkäistä metsätuhoja, ja kuinka tuhoon tulisi reagoida sellaisen sattuessa. Myös metsätuhoihin liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet esitellään tiiviisti.

Materiaalissa esitellään uusimmat tutkimustulokset ja tuhojen kaukokartoituksen tutkimustilanne.

Lataa materiaali

Juurikääpä (PowerPoint)

Kirjanpainaja (PowerPoint)

Materiaalit ovat tarkoitettu metsäalan opiskelijoiden koulutusta ja ammattilaisten täydennyskoulutusta varten. Materiaali on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

Materiaalit on laadittu maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Sprucerisk-hankkeessa.

 

Lisätietoja

  • Varpu Kuutti
  • Metsänhoidon asiantuntija
  • varpu.kuutti(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6052