Tapio on kartoittanut toiminnastaan aiheutuvat ilmastopäästöt vuosina 2022 ja 2023. Laskennassa huomioidaan kattavasti sekä Tapion oman toiminnan että arvoketjun päästöt. Hiilijalanjälkilaskenta kattaa koko konsernin eli emoyhtiö Tapio Oy:n sekä tytäryhtiö Tapio Palvelut Oy:n.

Organisaation mahdolliset päästölähteet jaettuina GHG Protocol -laskentamenetelmän mukaisesti kolmeen luokkaan: Scope 1, 2 ja 3.

Tapion vuoden 2023 kokonaishiilijalanjälki oli 1 371 tonnia CO2ekv, mikä vastaa noin 140 keskivertosuomalaisen hiilipäästöjä vuoden ajalta. Vuoden 2023 hiilijalanjälki säilyi edellisvuoden tasolla.

Tapio on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään. Tavoitteena on, että laskennan tarkentaminen tuo tulevaisuudessa esille uusia päästövähennyskohteita.

Merkittävä vaikutus oman toimintamme päästöihin vuonna 2023 oli Tapio Siemenkeskuksen Oitin tilojen lämmityspolttoaineen vaihtaminen uusiutuvaan dieselpolttoaineeseen. Muutos pienensi Scope 1 -päästöjä jopa 42 % vuodesta 2022. Tapion hiilijalanjäljestä jopa 95 % muodostui välillisistä arvoketjun kasvihuonekaasupäästöistä (Scope 3), joihin luetaan ostetut tuotteet ja palvelut, matkustaminen, kuljetukset ja jätteet.

Lue lisää

  • Elina Antila
  • Viestintä- ja markkinointijohtaja
  • elina.antila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6022
  • Hanna-Leena Tevä
  • Kehitysjohtaja
  • hanna-leena.teva(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6020